METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 4/2014, 4.2.2014

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Joulukuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä

Joulukuussa markkinahakkuita tehtiin keskimääräistä vilkkaampaan tahtiin. Koko vuoden 2013 hakkuumäärä nousi runsaaseen 56 miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Joulukuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 17 prosenttia edellisvuotista ja seitsemän prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsien hakkuut kasvoivat vuodentakaisesta viidenneksellä 4,0 miljoonaan kuutiometriin. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli viisi prosenttia suurempi. Yksityismetsien puumäärästä 3,3 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppojen hakkuista ja loput 0,6 miljoonaa kuutiometriä kertyi hankintakauppapuiden vastaanottomääristä. Pystykauppojen puumäärä oli seitsemän prosenttia keskimääräistä suurempi hankintapuun määrän jäädessä kolme prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin joulukuussa puuta yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 13 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Joulukuussa hakattiin tukkipuuta 2,2 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna tukkipuun hakkuumäärä oli viisi ja kuitupuun määrä kuusi prosenttia suurempi. Tukeista 1,2 miljoonaa kuutiometriä oli kuusitukkeja, joiden määrä kasvoi puolitoistakertaiseksi vuodentakaisesta.

Hakkuiden kuukausitilasto on luonteeltaan ennakkotilasto, jonka perusteella saadaan arvio koko vuoden hakkuumäärästä. Vuoden 2013 osalta markkinahakkuiden ennakkoarvio on 56,2 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuiden kuukausitilastojen historiassa määrä on kolmanneksi suurin; tätä enemmän on hakattu vain vuosina 2000 ja 2007. Ennakkoarvion mukaan yksityismetsistä hakattiin markkinapuuta 44,9 miljoonaa kuutiometriä, josta 37,9 miljoonaa kuutiometriä kertyi pystykauppojen puista ja loput 7,0 miljoonaa hankintakaupoista vastaanotetuista puista. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion yhteenlaskettu hakkuumäärä oli 11,4 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaishakkuumäärästä oli tukkipuuta 23,7 ja kuitupuuta 31,6 miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte