METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 1/2014, 10.1.2014

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Marraskuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä

Tammi–marraskuun aikana markkinahakkuista on kertynyt puuta jo 51,4 miljoonaa kuutiometriä, joten koko vuoden hakkuiden kertymä lähestyy vuoden 2007 ennätystä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Marraskuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yhtä suuri kuin edeltävän kymmenvuotisjakson markkinahakkuiden keskiarvo ja kuusi prosenttia suurempi kuin marraskuussa vuotta aiemmin.

Kokonaishakkuumäärästä 79 prosenttia eli 4,0 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsien hakkuista. Hakkuumäärä oli viisi prosenttia edellisvuotista suurempi, mutta keskimääräiseen* verrattuna kolme prosenttia pienempi. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta yhtä paljon kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin eli kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Hankintakauppojen puuta puolestaan vastaanotettiin 18 prosenttia keskimääräistä vähemmän, runsaat 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin marraskuussa puuta yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 8 prosenttia vuodentakaista ja 13 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Marraskuussa hakattiin tukkipuuta ja kuitupuuta 2,5 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Tukkipuun hakkuumäärä jäi neljä prosenttia keskimääräistä pienemmäksi kuitupuun määrän kasvaessa yhden prosentin. Mäntytukkipuun hakkuumäärä (1,1 milj. m³) jäi yhdeksän prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuusitukkien määrä, 1,3 miljoonaa kuutiometriä, oli puolestaan yhden prosentin keskimääräistä suurempi. Mäntykuitupuun määrä nousi 5 prosenttia ja kuusikuitupuun supistui yhdeksän prosenttia keskimääräiseen verrattuna.

Vuoden 2013 tammi–marraskuun hakkuiden kertymä oli 51,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on viisi prosenttia edeltävän vuoden vastaavan ajanjakson kertymää suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla joulukuussa on hakattu puuta keskimäärin 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli joulukuussa 2013 hakkuita tehdään marraskuun tapaan keskimääräisen verran, nousee koko vuoden markkinahakkuiden määrä liki 56 miljoonaan kuutiometriin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte