METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 27/2013, 11.6.2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012

Toimittaja: Esa Uotila

Yksityismetsätalouden liiketulos 80 euroa hehtaarilta

Yksityismetsätalouden liiketulos jatkoi laskuaan vuonna 2012. Tulos jäi 80 euroon metsämaan hehtaa­rilta, mikä oli reaalisesti yli viidenneksen alempi kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Kaik­kiaan liiketulosta kertyi 1,1 miljardia euroa. Vähennystä edellisvuodesta oli lähes 110 miljoonaa euroa ja reaalisesti tulos laski 12 prosenttia.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Yksityismetsätalouden liiketulos oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2012. Tulos jäi 109 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin edellisvuonna ja reaalisesti laskua oli 12 prosenttia, kun rahanarvon muutos tehtiin elinkustannusindeksillä (infl aatio 2,8 %). Liiketuloksen kaikki osatekijät pienenivät edellisvuodesta, tulot kuitenkin enemmän (brutto­kanto­raha­tulot –10 % ja valtion myöntämät tuet puuntuotantoon –6 %) kuin kokonaiskustannukset (–5 %). Koko­nais­kustan­nukset koostuvat investoinneista puuntuotantoon ja erilaisista metsien hallintokustannuksista. Liiketulos on ollut reaalisesti alempi 1990-luvun alusta alkavalla kaudella vain vuonna 2009 ja 1990-luvun alun laman aikoihin. Liiketuloksen laskusuunta on jatkunut viimeisen 10 vuoden aikana niin, että tulos on ollut reaali­sesti edellis­vuotta suurempi vain korkeasuhdannevuonna 2007 ja taantumasta toivuttaessa vuonna 2010.

Vuonna 2012 suurimmat yksityismetsätalouden liiketulokset saatiin metsäkeskusalueittain Etelä-Savon (152 milj. €), Häme-Uusimaan (136 milj. €), Pohjois-Savon (107 milj. €) ja Lounais-Suomen (107 milj. €) alueilta. Liiketulos lisääntyi reaalisesti vain Lounais-Suomessa (+12 %) ja Ahvenenmaalla (+7 %) ja laski suhteellisesti eniten Lapin (–22 %) ja Pirkanmaan (–20 %), Kainuun (–19 %) ja Keski- Suomen (–19 %) alueilla.

Yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos jäi 80 euroon hehtaarilta vuonna 2012. Tulos oli 8 euroa alempi kuin edellisvuonna. Suuralueittain hehtaarikohtainen liiketulos oli suurin Itä-Suomessa 125 euroa (–10 % reaali­sesti verrattuna edellisvuoteen), Länsi-Suomessa tulos oli 99 euroa (–12 %) ja Pohjois-Suomessa 25 euroa (–18 %).

Kansallinen metsäohjelma 2015 asetti vuonna 2010 yksityismetsien liiketulostavoitteeksi vähintään 110 euroa hehtaarilta. Se on osoittautunut viime vuosina kovaksi haasteeksi. Metsäveromuutoksen siirtymäkaudella 1993–2005 tavoitteesta jäätiin reaalisesti keskimäärin 5 prosenttia, mutta vuosina 2006–2012 ero kasvoi keskimäärin 17 prosenttiin. Vuonna 2012 tavoitteesta jäätiin 31 prosenttia.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte