METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 47/2013, 5.12.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa vauhdissa

Suomesta vietiin tammi–syyskuussa metsäteollisuustuotteita reaalisesti 8,3 miljardin euron arvosta. Vientivauhti vastasi suunnilleen viimevuotista. Suomeen tuotiin tammi–syyskuussa 8,9 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuonti lisääntyi 21 prosentilla vuoden takaisesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin syyskuussa 0,98 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kuukausituonti on pysytellyt tässä suuruusluokassa vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana.

Tammi–syyskuussa puun tuonti ylsi 8,85 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 21 prosenttia edellisvuotista suurempi mutta 24 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä puutavaralajeista tuotiin eniten koivukuitupuuta, yhteensä 3,89 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi eniten tuli haketta, jonka määrä oli 2,37 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–syyskuussa tuodusta puusta 73 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Osuus on ollut kasvussa. Viron osuus oli 13 prosenttia ja Latvian 11 prosenttia.

Suomesta vietiin vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana puuta 0,99 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi 13 prosenttia edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin syyskuussa ulkomaille 0,94 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita. Tammi–syyskuussa niiden viennin reaaliarvo ylsi 8,28 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Tämä vastasi reaalisesti edellisvuotista vientiä, mutta edeltäneen kymmenen vuoden keskimääräisestä viennistä jäätiin jälkeen 16 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden osuus oli 20 prosenttia koko tavaraviennistä.

Tammi–syyskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta 43 prosenttia tuli paperista. Kartongin osuus oli 19 prosenttia, massan 14 prosenttia ja sahatavaran 12 prosenttia. Paperin vientimäärä supistui 4 prosenttia edellisvuodesta. Sekä kartongin, massan että sahatavaran vientimäärät lisääntyivät 10 prosentilla.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte