METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 44/2013, 15.11.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun kuukausittainen tuontivauhti vakiintui miljoonaan kuutiometriin

Suomeen tuotiin elokuussa 1,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä pysyi lähes samana kesäkuukausien aikana. Metsäteollisuustuotteiden vientivauhti vastaa viimevuotista.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin elokuussa 1,01 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä säilyi kaikkina kesäkuukausina lähes vakiona.

Tammi–elokuussa puun tuonti päätyi 7,88 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 24 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Eniten Suomeen tuotiin koivukuitupuuta, 3,44 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi vilkkainta oli hakkeen tuonti, 2,10 miljoonaa kuutiometriä. Puun tuonnista 90 prosenttia oli luokiteltavissa joko kuitupuuksi tai hakkeeksi. Tukin tuonti jäi 0,40 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–elokuussa puuta tuli eniten Suomeen Venäjältä määrän yllettyä 5,66 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavina olivat Viro (1,08 milj. m³) ja Latvia (0,91 milj. m³). Kuitupuuta tuotiin lähes yksinomaan Venäjältä ja Baltian maista.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta elokuussa 0,89 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Tammi–elokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo ylsi 7,35 miljardiin euroon (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Vaikka metsäteollisuustuotteiden vienti oli viime vuoden vauhdissa, se jäi reaalisesti 15 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Sahatavaraa vietiin tammi–elokuussa 4,54 miljoonaa kuutiometriä (+10 % edellisvuodesta) ja vaneria 0,57 miljoonaa kuutiometriä (+3 %). Paperin vienti (4,70 milj. t) supistui 4 prosentilla vuoden takaisesta. Massaa vietiin 2,07 miljoonaa tonnia ja kartonkia 1,84 miljoonaa tonnia. Molempien vientimäärä kasvoi 9 prosentilla.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen elokuussa 0,11 miljardin euron arvosta. Tammi–elokuussa niiden tuonti oli 0,92 miljardia euroa.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte