METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 40/2013, 11.10.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti neljänneksen viimevuotista suurempaa

Suomeen tuotiin tammi–heinäkuussa 6,9 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuonti kasvoi 24 prosentilla edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo tammi–heinäkuussa (6,5 mrd. €) oli prosentin viimevuotista suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin heinäkuussa 1,03 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli täsmälleen sama kuin kuukautta aiemmin. Tuonnista 0,55 miljoonaa kuutiometriä oli koivukuitupuuta ja 0,21 miljoonaa kuutiometriä haketta. Vain 3 prosenttia heinäkuun tuonnista oli tukkia.

Tammi–heinäkuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 6,87 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli neljänneksen viimevuotista enemmän. Tuonnista 4,90 miljoonaa kuutiometriä tuli Venäjältä. Viro on kivunnut kuluvana vuonna Latvian ohi ulkomaisen puun lähteenä. Virosta tuli 0,96 ja Latviasta 0,80 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuonti Ruotsista jäi 0,13 miljoonaan kuutiometriin.

Suomesta vietiin tammi–heinäkuussa 0,75 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille. Määrä kasvoi 9 prosentilla viime vuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin heinäkuussa metsäteollisuustuotteita 0,93 miljardin euron arvosta, mikä vastasi 21 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta.

Tammi–heinäkuussa metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin reaaliarvo päätyi 6,46 miljardiin euroon (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi reaalisesti prosentin vuoden takaisesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskimääräisestä metsäviennin arvosta oltiin kuitenkin 15 prosenttia jäljessä. Sahatavaran vientimäärä lisääntyi edellisvuodesta 10 prosentilla.

Massalla nousu oli 12 prosenttia ja kartongilla 10 prosenttia. Paperin vientimäärä sen sijaan aleni 4 prosentilla. Sahatavaran reaaliset vientihinnat ovat olleet alkuvuoden hienoisessa nousussa. Paperin hintataso jäi viimevuotista alhaisemmaksi.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte