METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 37/2013, 13.9.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin neljännes viimevuotista enemmän ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Puun tuonti on vilkastunut edellisvuodesta. Tammi–kesäkuussa puun tuonti lisääntyi 25 prosentilla edellisvuodesta yltäen 5,8 miljoonaan kuutiometriin. Samaan aikaan metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo kasvoi kahdella prosentilla.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puuta tuotiin Suomeen kesäkuussa 1,03 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä. Puun kuukausituonti on pysytellyt koko ensimmäisen vuosipuoliskon viimevuotista korkeammalla tasolla. Tammi–kesäkuussa puun kumulatiivinen tuonti ylsi 5,83 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvustaan huolimatta kumulatiivinen määrä jäi lähes neljänneksen edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Puun tuonti putosi huippuvuosiensa jälkeen nykytasolleen vuonna 2009.

Vuoden ensimmäisen puoliskon tuonnista 41 prosenttia (2,38 milj. m³) oli koivukuitupuuta, jonka tuonti on kasvanut tuntuvasti kuluvana vuonna. Haketta tuli seuraavaksi eniten, yhteensä 1,64 miljoonaa kuutiometriä. Muiden puutavaralajien tuonti oli selvästi vähäisempää.

Tammi–kesäkuussa Suomesta vietiin 0,62 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille. Määrästä vajaat puolet oli joko mäntytukkia tai muuta pyöreää mäntyraakapuuta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin kesäkuussa metsäteollisuustuotteita 0,90 miljardin euron arvosta, ja niiden osuus Suomen kokonaistavaraviennistä oli viidennes. Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui toukokuusta, mutta metsäteollisuustuotteiden viennin kausivaihtelun perusteella kesäkuun vienti jää yleensäkin toukokuun vientiä pienemmäksi.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo ylsi 5,53 miljardiin euroon (deflatointi: tukkihintaindeksi, 1949=100). Tämä oli reaalisesti 2 prosenttia edellisvuotista enemmän mutta 16 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa vähemmän.

Suomeen tuotiin tammi–kesäkuussa metsäteollisuustuotteita reaalisesti 0,69 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tuonti oli reaalisesti 8 prosenttia viimevuotista ja 11 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskimääräistä tuontia pienempää.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte