METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 32/2013, 9.8.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteita vietiin toukokuussa miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteiden kuukausittaisen viennin arvo on ollut helmikuun jälkeen nousussa, ja toukokuussa rikkoutui miljardin euron raja. Tammi–toukokuussa puun tuonti ylsi 4,8 miljoonaan kuutiometriin eli 27 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Toukokuussa Suomeen tuotiin 1,08 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli kuluvana vuonna tähän mennessä suurin. Puun kuukausittainen tuontivauhti on vähitellen lisääntynyt vuoden alun jälkeen.

Tammi–toukokuussa puun tuonti ylsi 4,80 miljoonaan kuutiometriin, ja määrä oli 27 prosenttia edellisvuotista suurempi. Selvästi eniten puuta tuli Suomeen Venäjältä (3,33 milj. m³). Venäläisen puun osuus tuontisumasta on kasvanut hieman viime vuodesta. Virosta tuotiin puuta 0,70 ja Latviasta 0,61 miljoonaa kuutiometriä. Viro on kuluvana vuonna ohittanut Latvian Suomen toiseksi tärkeimpänä ulkomaisen raakapuun alkuperämaana.

Puutavaralajeista tammi–toukokuussa tuotiin eniten koivukuitupuuta, yhteensä 1,89 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi eniten Suomeen tuli haketta, 1,40 miljoonaa kuutiometriä. Tuonnista 89 prosenttia oli luokiteltavissa kuitupuuksi tai hakkeeksi. Tukkia tuonnista oli 5 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta toukokuussa 1,00 miljardin euron arvosta. Toukokuu oli vuoden kuukausista ensimmäinen, jossa miljardin euron raja rikkoutui. Edelliskuukauteen verrattuna kasvua oli reaalisesti 4 prosenttia.

Tammi–toukokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 4,63 miljardiin euroon (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Arvo oli reaalisesti 3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Metsäteollisuuden viennin arvon kehitystrendi on kuitenkin 2000-luvulla ollut laskeva, joten edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta jäätiin 17 prosenttia.

Sekä sahatavaran että vanerin vientimäärä kasvoi tammi– toukokuussa 8 prosentilla vuoden takaisesta. Myös massan (+9 %), kartongin (+13 %) ja paperi- ja kartonkijalosteiden (+4 %) vientimäärät olivat lisääntyivät. Paperin vienti sen sijaan supistui (–3 %).

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte