METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 30/2013, 5.7.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jatkui edellisvuotista vilkkaampana

Puuta tuotiin Suomeen huhtikuussa miljoona kuutiometriä ja tammi–huhtikuussa yhteensä 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Alkuvuoden tuonti ylitti kolmanneksella vuoden takaisen. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo oli tammi–huhtikuussa kolme prosenttia edellisvuotista suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin huhtikuussa 1,02 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kuukausituonti on huhtikuuhun mennessä ylittänyt joka kerta edellisvuotiset lukemat, ja huhtikuusta muodostui alkuvuoden kuukausista vilkkain.

Tammi–huhtikuussa maahan tuotiin yhteensä 3,72 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä ylitti viimevuotisen 31 prosentilla mutta jäi 22 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Puun tuonnin taso putosi vuonna 2009 eikä ole noussut enää sen jälkeen 2000-luvun alkupuolen lukemiin.

Tammi–huhtikuun tuonnista 1,45 miljoonaa kuutiometriä oli koivukuitupuuta ja 1,13 miljoonaa kuutiometriä haketta. Kuusikuitupuuta tuli 0,39 ja mäntykuitupuuta 0,18 miljoonaa kuutiometriä. Muiden puutavaralajien yhteenlaskettu tuonti jäi 0,58 miljoonaan kuutiometriin.

Alkuvuoden tuontipuusta 71 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Venäläisen puun osuus oli kasvanut hieman muutamaan viime vuoteen verrattuna. Sekä Viron että Latvian osuus puun tuonnista oli 13 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin huhtikuussa metsäteollisuustuotteita 0,96 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden vienti on koko alkuvuoden pysytellyt lähellä viimevuotista vauhtia.

Metsäteollisuustuotteiden tammi–huhtikuun kumulatiivisen viennin reaaliarvo oli 3,63 miljardia euroa. Vienti kasvoi reaalisesti 3 prosentilla vuoden takaisesta. Metsäteollisuustuotteiden vienti jäi kuitenkin selvästi jälkeen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta (–18 %). Metsäviennin osuus Suomen koko tavaraviennistä oli 20 prosenttia.

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat huhtikuussa nousussa. Mäntysahatavaran vientihinta oli 195 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 188 euroa kuutiometriltä. Sahatavaran vientimäärä oli kasvanut edellisvuodesta 7 prosentilla. Päällystämätön aikakauslehtipaperi maksoi huhtikuussa 537 euroa ja päällystetty 639 euroa tonnilta. Päällystämättömällä hienopaperilla hinta oli 677 euroa ja päällystetyllä 688 euroa tonnilta. Aikakauslehtipapereiden vienti oli vähentynyt edellisvuodesta ja hienopapereiden hieman lisääntynyt.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte