METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 26/2013, 5.6.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti oli alkuvuonna edellisvuoden vauhdissa

Suomesta vietiin tammi–maaliskuussa metsäteollisuustuotteita 2,7 miljardin euron arvosta eli täsmälleen saman verran kuin vuosi sitten. Puun tuonti on vilkastunut selvästi edellisvuodesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puun tuonti Suomeen jatkoi vilkastumistaan myös maaliskuussa. Kuukauden tuontimäärä – 0,96 miljoonaa kuutiometriä – oli tähän mennessä suurin kuluvana vuonna.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puun tuonti ylsi 2,70 miljoonaan kuutiometriin. Vaikka määrä oli 36 prosenttia edellisvuotista suurempi, edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta jäätiin jälkeen 21 prosenttia. Tuontipuusta oli koivukuitupuuta 1,05 miljoonaa kuutiometriä ja haketta 0,82 miljoonaa kuutiometriä.

Suomeen tuli alkuvuonna Venäjältä 1,92 miljoonaa kuutiometriä puuta. Sekä Latviasta että Virosta tuotiin 0,36 miljoonaa kuutiometriä kummastakin. Puun tuonti muista maista oli vähäistä.

Tammi–maaliskuussa Suomesta vietiin ulkomaille 0,30 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä supistui 4 prosenttia viimevuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin maaliskuussa metsäteollisuustuotteita 0,92 miljardin euron arvosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä niiden viennin reaaliarvo päätyi 2,69 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden vienti oli reaalisesti täsmälleen edellisvuoden vauhdissa, mutta edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna pudotusta oli 19 prosenttia.

Sekä mänty- että kuusisahatavaran vientihinta rajalla oli maaliskuussa 188 euroa kuutiometriltä. Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista saatiin 539 euroa tonnilta ja päällystetystä 643 euroa tonnilta. Aikakauslehtipapereiden hinnat ovat olleet laskusuunnassa. Päällystämättömän hienopaperin vientihinta oli 672 euroa tonnilta ja päällystetyn 684 euroa tonnilta. Myös hienopaperin hinta on ollut laskussa.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte