METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 21/2013, 17.5.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin selvästi edellisvuotista vilkkaammin

Puun tuonti Suomeen on käynnistynyt selvästi edellisvuotista vilkkaampana. Tammi–helmikuun tuonti ylsi
1,7 miljoonaan kuutiometriin, ja kasvua edellisvuodesta oli 45 prosenttia. Myös metsäteollisuustuotteiden
vienti oli edellisvuotista suurempaa. Kasvua oli reaalisesti 4 prosenttia.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin helmikuussa 0,85 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti on lähtenyt vuoden alusta käyntiin selvästi edellisvuotista pirteämmin. Tammi–helmikuussa määrä ylsi 1,74 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 45 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Tammi–helmikuun tuonnista 37 prosenttia koostui koivukuitupuusta, jonka tuonti kaksinkertaistui vuoden takaisesta. Hakkeen osuus tuonnista ylsi 30 prosenttiin, ja sen määrä lisääntyi 10 prosentilla viimevuodesta.

Tammi–helmikuussa tuodusta puusta 1,19 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Latviasta tuli 0,27 miljoonaa kuutiometriä ja Virosta 0,23 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin helmikuussa metsäteollisuustuotteita 0,85 miljardin euron arvosta. Tammi–helmikuussa metsäteollisuustuotteiden viennin kumulatiivinen reaaliarvo päätyi 1,77 miljardiin euroon. Tämä oli reaalisesti 4 prosenttia viimevuotista enemmän mutta 18 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa vähemmän.

Sahatavaran tammi–helmikuun vientimäärä (1,1 milj. m³) oli lisääntynyt 7 prosentilla vuoden takaisesta. Vaneria vietiin 0,2 miljoonaa kuutiometriä ja kasvua oli 18 prosenttia. Paperia vietiin 1,1 miljoonaa tonnia, eikä määrä ollut muuttunut edellisvuodesta. Massan vienti ylsi 0,5 miljoonaan tonniin (kasvua +5 %) ja kartongin 0,4 miljoonaan tonniin (+19 %).

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte