METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 14/2013, 15.4.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti käynnistyi tammikuussa selvästi edellisvuotta vilkkaammin

Suomeen tuotiin tammikuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä lisääntyi 49 prosentilla viimevuodesta. Myös metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin tammikuussa 0,89 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti lähti selvästi edellisvuotta vilkkaammin käyntiin, sillä vuosi sitten tammikuun tuonti jäi 0,60 miljoonaan kuutiometriin.

Tuodusta puusta kaksi kolmasosaa (0,58 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Latviasta tuotiin 0,16 ja Virosta 0,13 miljoonaa kuutiometriä puuta. Eri maista tuodun puun osuudet olivat tavanomaiset.

Puutavaralajeista tuotiin tammikuussa eniten koivukuitupuuta (0,33 milj. m³). Seuraavaksi tärkein puutavaralaji oli hake (0,26 milj. m³).

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi tammikuussa 0,92 miljardiin euroon, ja niiden vienti lisääntyi reaalisesti 6 prosentilla edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.

Metsäteollisuustuotteiden tammikuun vientituloista 82 prosenttia kertyi massa- ja paperiteollisuudesta (0,75 mrd. €). Paperia vietiin 0,41 ja kartonkia 0,19 miljardin euron arvosta. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo oli 0,17 miljardia euroa, josta yli puolet kertyi sahatavarasta.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte