METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 4/2013, 1.2.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäämässä edellisvuotista pienemmäksi vuonna 2012

Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo (10,1 mrd. €) oli tammi–marraskuussa 4 prosenttia edellisvuotista pienempi. Myös puun tuontimäärä (9,2 milj. m³) jäi saman verran jälkeen edellisvuodesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin marraskuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Männyn ja kuusen tuonti Venäjältä käynnistyi tuontikiintiömenettelyn alkuhankaluuksien jälkeen. Havupuun tuontimäärä Venäjältä jäi kuitenkin edelleen pienehköksi.

Tammi–marraskuun kumalatiivinen puun tuonti ylsi 9,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 4 prosenttia vuoden takaista pienempi. Puutavaralajeista Suomeen tuli eniten koivukuitupuuta, jota saapui maahan 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi tärkein puutavaralaji oli hake, jonka tuontimäärä oli 3,1 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin marraskuussa metsäteollisuustuotteita 0,96 miljardin euron arvosta.

Tammi–marraskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo jäi 10,1 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Arvo oli reaalisesti 4 prosenttia edellisvuotista ja 19 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Paperin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden vientimäärät olivat vuonna 2012 pudonneet edellisvuodesta. Sahatavaran, massan ja kartongin vientimäärät olivat puolestaan lisääntyneet.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte