METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 3/2013, 18.1.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti nousussa lokakuussa

Puun kuukausittainen tuonti on vähitellen lisääntynyt vuoden 2012 aikana yltäen lokakuussa jo 1,0 miljoonaan kuutiometriin. Puutavaralajeista koivukuitupuun tuonti kasvoi lokakuussa selvästi, mutta männyn ja kuusen tuontia hidastivat edelleen Venäjän WTO-sopimukseen liittyvän kiintiölupajärjestelmän alkuvaikeudet. Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden reaaliset vientihinnat olivat lokakuussa laskussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puun tuonti on lisääntynyt hieman vuoden loppua lähestyttäessä. Lokakuun tuonti ylsi 1,0 miljoonaan kuutiometriin. Tammi–lokakuussa 2012 tuotiin keskimäärin 0,8 miljoonaa kuutiometriä puuta kuukaudessa. Havutukin ja -kuitupuun tuonti Venäjältä oli lokakuussa edelleen lähes pysähdyksissä WTO-sopimukseen liittyvän kiintiölupajärjestelmän alkukangertelun vuoksi.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–lokakuussa oli 8,3 miljoonaa kuutiometriä. Puutavaralajeista tuotiin eniten koivukuitupuuta, yhteensä 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Koivukuitupuun tuonti oli selkeässä koko vuoden jatkuneessa noususuunnassa. Koivukuitupuun osuus tammi–lokakuun tuonnista ylsi 40 prosenttiin. Seuraavaksi eniten tuotiin haketta, 2,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 0,98 miljardin euron arvosta, mikä oli reaalisesti toistaiseksi suurin kuukausiviennin arvo vuonna 2012. Lokakuussa tärkeimpien metsäteollisuuden vientituotteiden reaalihinnat olivat laskussa.

Tammi–lokakuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo päätyi reaalisesti 9,2 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Pudotusta edellisvuodesta oli 5 prosenttia ja edellisen kymmenen vuoden keskiarvosta 19 prosenttia. Paperin vientimäärä väheni 7 prosenttia vuoden takaisesta ja kartongin viennin pysyessä ennallaan. Sahatavaran vientimäärä kasvoi 6 prosentilla ja massan 10 prosentilla.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte