METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 8/2013, 7.3.2013

Puupelletit 2012

Toimittaja: Esa Ylitalo

Puupellettejä tuotettiin 252 000 tonnia vuonna 2012

Puupellettien tuotanto supistui vuonna 2012 edellisvuodesta 18 prosenttia ja vienti yli puolittui. Puupellettien kotimainen kulutus nousi ennätystasolle.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Suomessa tuotettiin vuonna 2012 puupellettejä 252 000 tonnia. Tuotanto supistui edellisvuodesta 18 prosenttia eli 56 000 tonnia. Viime vuoden tuotanto jäi pienimmäksi sitten vuoden 2005. Suurin tuotantomäärä, 373 000 tonnia, saavutettiin vuonna 2008.

Puupellettejä vietiin ulkomaille 61 000 tonnia. Vienti supistui edellisvuodesta 55 prosenttia. Lähes kaikki vienti suuntautui Ruotsiin ja Tanskaan; Ruotsin osuus viennistä oli lähes 70 prosenttia. Puupellettien keskimääräinen vientihinta (FOB) vuonna 2012 oli 138 euroa/tonni ja viennin kokonaisarvo 8,4 miljoonaa euroa. Viennin osuus kotimaisesta pellettituotannosta pieneni 24 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 44 prosenttia.

Puupellettien tuonti kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Puupellettejä tuotiin vuonna 2012 kaikkiaan 28 000 tonnia, josta kaksi kolmasosaa tuli Venäjältä ja loput pääosin Latviasta. Keskimääräinen tuontihinta (CIF) oli 124 euroa/ tonni.

Kotimaiseen pellettituotantoon perustuva kulutus oli 196 000 tonnia. Määrä kasvoi edellisvuodesta 11 prosenttia ja oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Koti- ja maatalouksien käyttämien kotimaisten puupellettien kulutus kasvoi 2 prosenttia ja lämpö- ja voimalaitosten pellettikäyttö 16 prosenttia.

Tiedot puupellettien tuotannosta ja kotimaan kulutuksesta perustuvat pellettituottajilta kerättyihin tietoihin. Tiedot kerättiin 45 potentiaaliselta pellettivalmistajalta, joista 29:llä oli tuotantoa vuonna 2012. Tiedot kattavat yhteensä 32 tuotantolaitosta. Puupellettien ulkomaankauppatiedot perustuvat vuodesta 2009 alkaen Tullin ulkomaankauppatilaston tietoihin.

Tilastokeskus julkaisee puupellettien pientalokäytön kuluttajahintoja neljännesvuosittain Tuottajahintaindeksit-tilastossaan (http://stat.fi /til/thi/index.html). Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja mahdolliset kuljetuskustannukset. Viimeisin tilastoitu kuluttajahinta (marraskuu 2012) oli 260 euroa/ tonni.

Puupellettien tuotanto- ja vientimääriä muutamissa EU-maissa esitetään taulukossa 2. Tiedot perustuvat European Biomass Association’in (AEBIOM) tilastoihin. Merkittävimmät puupellettien tuottajamaat EU:ssa ovat Tanska ja Ruotsi, joiden tuotannosta pääosa menee kotimaan kulutukseen. Eniten puupellettejä vietiin EU:n alueelle Saksasta ja Latviasta, joiden tuotantotietoja kuitenkaan ei ole saatavilla. EU:iin tuotiin eniten puupellettejä Kanadasta (1 160 000 tonnia vuonna 2011) ja Yhdysvalloista (1 001 000 tonnia).


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte