METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 48/2013, 20.12.2013

Puukauppa, marraskuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puukauppa kävi vilkkaana marraskuussa

Puukauppa kävi vilkkaana ja yksityismetsistä ostettua puuta kirjautui tilastoon marraskuussa 3,8 miljoonaa kuutiometriä. Havutukkien reaalihinnat ovat olleet loppukesästä lähtien pystykaupoissa hienoisessa nousussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Mäntytukista maksettiin marraskuussa pystykaupoissa keskimäärin 55,6 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 56,6 euroa kuutiometriltä. Havutukkien reaaliset kantohinnat ovat olleet elokuusta lähtien hienoisessa nousussa.

Mäntytukin reaalihinta nousi marraskuussa prosentilla edelliskuukaudesta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Hinta kuitenkin alitti edeltäneen kymmenen vuoden keskimääräisen reaalisen hintatason 7 prosentilla. Kuusitukin hinta oli marraskuussa sama kuin kuukautta aiemmin, mutta edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvosta pudotusta oli 6 prosenttia. Mäntytukista maksettiin uudistushakkuissa 57,2 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 57,5 euroa kuutiometriltä. Harvennushakkuissa (pl. ensiharvennukset) molemmista maksettiin 49,2 euroa kuutiometriltä.

Mäntykuitupuun kantohinta oli marraskuussa 15,8 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 17,5 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun hinta laski reaalisesti edelliskuukaudesta prosentilla ja kuusikuitupuun nousi prosentilla. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna mäntykuitupuun hinta oli laskenut reaalisesti 7 prosenttia ja kuusikuitupuun 27 prosenttia.

Hankintahinnat

Marraskuun hankintakaupoissa mäntytukista maksettiin 58,4 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 58,0 euroa kuutiometriltä. Mäntytukin hinta ei muuttunut edelliskuusta, mutta kuusitukki halpeni prosentilla. Molempien hinnat alittivat edeltäneen kymmenen vuoden keskimääräisen reaalisen hintatason 6 prosentilla. Mäntykuitupuusta maksettiin 29,8 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 30,8 euroa kuutiometriltä. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvosta jäätiin männyllä 7 prosenttia ja kuusella 16 prosenttia.


Puumäärät

Marraskuussa puukauppatilastoon kirjautui yhteensä 3,8 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta. Vaikka ostettu puumäärä oli viidenneksen pienempi kuin kuukautta aiemmin, se oli silti selvästi suurempi kuin keskimääräiset kuukausiostot kuluvana ja edellisenä vuonna. Puusta 3,3 miljoonaa kuutiometriä tuli pystykaupoista ja 0,4 miljoonaa kuutiometriä hankintakaupoista. Pystykauppapuusta 70 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Yksityismetsistä ostetusta puumäärästä noin 90 prosenttia on mukana tilastossa.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut elokuun 2013 tilastosta alkaen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte