METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 41/2013, 22.10.2013

Puukauppa, syyskuu 2013

Toimittaja: Martti Aarne

Syyskuun puukauppa 3,6 miljoonaa kuutiometriä

Mänty- ja kuusitukista maksettiin syyskuun puukaupoissa keskimäärin 55–57 euroa kuutiometriltä. Metsäteollisuus osti kolmanneksen enemmän yksityismetsien puuta kuin elokuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Yksityismetsien puukauppa oli syyskuussa hyvässä vauhdissa ja metsäteollisuus osti puuta kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 54 prosenttia suurempi kuin elokuussa, ja kasvu painottui kuitupuuhun, etenkin koivuun. Kuitupuulla lisäystä edelliskuukaudesta oli 61 prosenttia ja tukkipuulla 47 prosenttia. Puukaupan määrä syyskuussa 2013 jäi kuitenkin noin puoli miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin vastaavaan aikaan keskimäärin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella.

Syyskuun kantohintataso oli vajaan prosentin korkeampi kuin elokuussa. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 55 euroa ja kuusitukista 57 euroa kuutiometriltä. Korkeimpia mänty- ja kuusitukin kantohintoja maksettiin Etelä-Suomen hinta-alueella, jolla yksikköhinnat kipusivat lähelle 58 euroa. Sekä mänty- että koivukuitupuun kantohinnat olivat lievästi nousussa, ja molemmista maksettiin noin 16 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuun kantohinta (17,7 €/m³) oli elokuun tasolla. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat olivat korkeimpia Etelä-Pohjanmaalla, kuusikuitupuusta puolestaan maksettiin eniten Etelä-Suomen hinta-alueella.

Hakkuutapa ja leimikon ominaisuudet kuuluvat tärkeimpiin puutavaralajien yksikköhintoihin vaikuttavista tekijöistä. Syyskuussa ostetuissa uudistushakkuuleimikoissa tukkipuun kantohinta nousi 2 prosenttia keskihintaa korkeammaksi; sitä vastoin harvennushakkuissa tukkipuusta maksettiin 12 prosenttia keskihintaa vähemmän.

Mäntykuitupuu on hankintakauppojen merkittävin puutavaralaji: syyskuussa sen osuus oli 44 prosenttia hankintapuun kokonaismäärästä. Hankintakauppojen mäntykuitupuusta maksettiin keskimäärin 29,8 euroa kuutiometriltä. Kalleinta (30,2 €/m³) mäntykuitupuu oli Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Suomen hinta-alueilla. Kuusikuitupuu halpeni 4 prosentilla elokuuhun verrattuna, mikä veti syyskuun keskimääräisen hankintahintatason vajaan prosentin laskuun.

Metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen vaikuttaa myös raakapuun tuonti. Tammi–heinäkuussa 2013 puuta tuotiin 6,9 miljoonaa kuutiometriä eli neljännes enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koivukuitupuun osuus tuonnista oli lähes 3 miljoonaa kuutiometriä (ks. tarkemmin Metsätilastotiedote 40/11.10.2013).


Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut elokuun 2013 tilastosta alkaen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte