METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 39/2013, 3.10.2013

Puukauppa, elokuu 2013

Elokuun puukauppa tavanomaista hiljaisempaa

Mänty- ja kuusitukista maksettiin elokuun puukaupoissa keskimäärin 55–56 euroa kuutiometriltä. Puukauppamäärät jäivät keskimääräistä pienemmiksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Mäntytukista maksettiin elokuun pystykaupoissa keskimäärin 55 euroa ja kuusitukista 56 euroa kuutiometriltä. Korkeimpia mänty- ja kuusitukin kantohintoja maksettiin Etelä-Suomen hinta-alueella, jolla ne kipusivat yli 57 euron. Myös kuusikuitupuun kantohinnat olivat korkeimpia Etelä-Suomessa, kun taas mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin eniten Etelä-Pohjanmaalla. Mäntykuitupuun kantohinta oli elokuussa keskimäärin 15,8 ja koivukuitupuun 15,5 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuusta maksettiin 17,7 euroa kuutiometriltä.

Hakkuutapa ja leimikon ominaisuudet kuuluvat tärkeimpiin puutavaralajien yksikköhintoihin vaikuttavista tekijöistä. Elokuussa ostetuissa uudistushakkuuleimikoissa tukkipuun kantohinta oli 2 prosenttia keskihintaa korkeampi; sitä vastoin harvennushakkuissa tukkipuusta maksettiin 13 prosenttia keskihintaa vähemmän.

Mäntykuitupuu on hankintakauppojen selvästi tärkein puutavaralaji: elokuussa sen osuus oli lähes puolet hankintapuun kokonaismäärästä. Hankintakauppojen mäntykuitupuusta maksettiin keskimäärin 29,8 euroa kuutiometriltä. Kalleinta mäntykuitupuu oli Etelä-Suomen (30,6 €/m³) ja Savo-Karjalan (30,3 €/m³) hankinta-alueilla.

Yksityismetsien puukauppaa käytiin elokuussa ajankohtaan nähden tavanomaista verkkaisempaa tahtia. Metsäteollisuus osti puuta kaikkiaan 2,3 miljoonaa kuutiometriä, kun kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo oli reilusti päälle 3 miljoonan kuutiometrin. Elokuun puukaupasta sekä tukkipuuta että kuitupuuta oli 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Pikkutukkeja ja erikoispuutavaralajeja teollisuus osti 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen osuus nousi lähes 90 prosenttiin koko elokuun puukaupasta.


Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on muuttunut elokuun 2013 tilastosta alkaen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä, jotka toimittavat puukauppatietonsa kuukausittain suoraan Metlaan. Metla yhdistää tilastoaineistot ja laskee keskimääräiset kuukausittaiset kanto- ja hankintahinnat puumäärillä painottaen.

Laajennettu puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta (aikaisempi kattavuus 83 %). Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %. Laskelmat perustuvat tietoja toimittaneiden yritysten hakkuumääriin yksityismetsistä (vuosien 2008–2012 keskiarvo). Yksittäisten tiedon toimittajien tietojen suojaamiseksi jokainen julkaistu tilastosolu perustuu vähintään kolmen ilmoittajan tietoihin.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte