METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 33/2013, 9.8.2013

Puukauppa, heinäkuu 2013

Toimittaja: Martti Aarne

Heinäkuun puukauppa 1,4 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien kantohinnat laskivat heinäkuussa 2–3 prosenttia kesäkuuhun verrattuna. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta kaikkiaan 1,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli ajankohtaan nähden tavanomaista suurempi määrä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Yksityismetsien kantohinnat laskivat heinäkuussa 2–3 prosenttia kesäkuuhun verrattuna. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta kaikkiaan 1,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli ajankohtaan nähden tavanomaista suurempi määrä.

Lomakausi hiljensi perinteiseen tapaan vielä kesäkuussa vilkkaana käyneen puukaupan. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat heinäkuussa yksityismetsien puuta 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 39 prosenttia suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa ja noin 10 prosenttia yli edeltäneen kymmenvuotiskauden keskiarvon. Etenkin kuusi- ja mäntytukkia tuli markkinoille normaalia heinäkuuta vilkkaammin.

Kantohinnat kääntyivät jo kesäkuussa laskuun, joka vahvistui heinäkuun puukaupoissa. Kaikkien puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat laskivat 2–3 prosenttia. Mäntytukista maksettiin heinäkuussa keskimäärin 54,4 euroa ja kuusitukista 56,0 euroa kuutiometriltä. Valtaosa havutukeista tulee uudistushakkuuleimikoista, joissa mäntytukin keskimääräinen kantohinta oli 56,4 ja kuusitukin 56,9 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinnat alenivat heinäkuussa 15,6 euroon ja kuusikuitupuun 17,4 euroon kuutiometriltä. Lehtikuitupuusta maksettiin keskimäärin 15,4 euroa kuutiolta.

Yksityismetsien hankintapuusta maksettiin heinäkuussa puutavaralajista riippuen 1–6 prosenttia korkeampia hintoja kuin kuukautta aikaisemmin. Hankintapuun osuus jäi kuitenkin 16 prosenttiin puukaupan kokonaismäärästä.

Kuluvasta vuodesta on tulossa keskimääräistä vilkkaampi puukauppavuosi. Heinäkuun loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset olivat ostaneet puuta kaikkiaan 17,5 miljoonaa kuutiometriä eli 12 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2012. Suhteellisesti eniten kasvoivat koivutukin (+34 %) ja koivukuitupuun (+29 %) ostomäärät. Puukaupan kasvu johtui pystykauppojen lisääntymisestä (+16 %), sitä vastoin hankintakaupoilla ostetun puun määrä väheni 6 prosentilla.

Kotimaan puumarkkinoiden lisäksi myös puun ulkomaankauppa vaikuttaa metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen. Tammi–toukokuussa 2013 puun nettotuonti (tuonti–vienti) nousi 4,3 miljoonaan kuutiometriin, josta koivukuitupuun osuus oli 1,9 miljoonaa kuutiota. Puun tuonti on kuluvana vuonna kasvanut 27 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Viennissä lisäystä on ollut 6 prosenttia (ks. tarkemmin Metsätilastotiedote 32/9.8.2013).

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,45.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte