METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 31/2013, 11.7.2013

Puukauppa, kesäkuu 2013

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa reippaassa vauhdissa vuoden alkupuoliskolla

Yksityismetsien puukauppa on käynyt vilkkaana vuoden alkupuoliskolla. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta 16,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin neljänneksen enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella. Alkuvuoden nousussa olleet kantohinnat kääntyivät laskuun kesäkuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puukauppaa on käyty normaalivuotta reippaampaa tahtia vuoden 2013 alkupuoliskolla. Kesäkuun loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset olivat ostaneet yksityismetsien puuta 16,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukkipuun ostomäärät lisääntyivät 12 prosentilla ja kuitupuun ostot 8 prosentilla edellisvuodesta. Kasvu tuli pystykaupoilla ostetusta puusta (+13 %) hankintapuun määrän vähennyttyä 6 prosentilla. Puukaupan määrä tammi–kesäkuussa 2013 oli suurin sitten ennätysvuoden 2007, ja verrattuna edeltävään kymmenvuotiskauteen lisäystä oli lähes neljännes.

Yksityismetsien puun tarjontaa on lisännyt yli talven kestänyt kantohintojen nousu, joka kuitenkin taittui kesäkuuhun tultaessa. Kesäkuun keskimääräinen kantohintataso oli prosentin alempi kuin toukokuussa laskun kohdistuessa kaikkiin puutavaralajeihin. Mäntytukista maksettiin kesäkuun pystykaupoissa keskimäärin 56 euroa ja kuusitukista 57 euroa kuutiometriltä. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat laskivat alle 16 euroon kuutiometriltä, ja kuusikuitupuusta maksettiin keskimäärin vajaat 18 euroa kuutiolta. Myös yksityismetsien hankintahinnat olivat kesäkuussa keskimäärin noin prosentin laskussa toukokuussa maksettuihin hintoihin verrattuna.

Kesäkuussa yksityismetsien puuta tuli markkinoille 3,2 miljoonaa kuutiometriä eli prosentin verran enemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuun puumäärä vastasi myös pitkän jakson keskiarvoa. Tukkipuun ostomäärät lisääntyivät tasaisesti 6–8 prosenttia edellisvuodesta, kun taas kuitupuun ostot vähenivät 5 prosentilla. Heinäkuu on perinteisesti puukaupan hiljaisin kuukausi, ja viikolla 27 teollisuuden ostot putosivatkin jo alle puoleen miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen vaikuttaa myös puun tuonti, joka ylitti tammi–huhtikuussa 2013 kolmanneksella edellisvuoden tason. Puun kokonaistuonti nousi 3,7 miljoonaan kuutiometriin, josta koivukuitupuuta oli 1,4 ja haketta 1,1 miljoonaa kuutiometriä (ks. tarkemmin Metsätilastotiedote 30/5.7.2013).

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,45.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte