METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 28/2013, 17.6.2013

Puukauppa, toukokuu 2013

Toimittaja: Yrjö Sevola

Toukokuun puukauppamäärä 4,3 miljoonaa kuutiometriä

Toukokuun puukauppa oli poikkeuksellisen vilkasta, jolloin puumäärissä päästiin 4,3 miljoonaan kuutiometriin. Koko alkuvuoden puukauppamäärä on ollut lähes kolmanneksen enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. Lähes kaikkien puutavaralajien keskikantohinnat olivat hieman korkeammat kuin huhtikuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuus osti toukokuussa yksityismetsistä raakapuuta 4,3 miljoonaa kuutiometriä eli runsaat kaksi kertaa enemmän kuin edelliskuussa. Edellisvuoden toukokuun määrään verraten ostot olivat 12 prosenttia suuremmat. Verrattuna toukokuun puukauppamäärään keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella toukokuun 2013 määrä oli lähes kaksinkertainen.

Toukokuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 58,6 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 49,8 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoissa oli 15,1 ja ensiharvennusleimikoissa 15,0 euroa kuutiometriltä. Viimeisen puolen vuoden aikana puun nimellinen hintakehitys on ollut lievästi nousevaa.

Tammi–toukokuun puukaupan volyymi oli 12,9 miljoonaa kuutiometriä. Se on lähes kolmanneksen yli edeltävän 10-vuotiskauden keskitason. Edellisvuoden määrän se ylittää 12 prosenttia. Tukkikaupan volyymi oli 5,9 ja kuitupuun 6,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkikaupasta hankintakaupan osuus oli 9 prosenttia ja kuitupuun kaupasta 25 prosenttia.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, jonka määrä on alkuvuonna noussut yli kolmanneksen edellisvuodesta. Kasvu on kohdistunut lehtipuuhun. Eniten tuodaan koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut ovat alkuvuonna olleet edellisvuotta runsaammat.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte