METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 13/2013, 11.4.2013

Puukauppa, maaliskuu 2013

Toimittaja: Yrjö Sevola

Maaliskuun puukauppamäärä 1,8 miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden puukauppamäärä oli kymmenyksen enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin ja saman verran myös viimevuotista määrää enemmän. Havutukin kantohintataso nousi hieman maaliskuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuus osti maaliskuussa yksityismetsistä raakapuuta 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden maaliskuun määrään verraten ostot olivat 12 prosenttia suuremmat. Verrattuna maaliskuun puukauppamäärään keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella maaliskuun 2013 määrä oli samaa tasoa.

Maaliskuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 56,2 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 48,0 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoissa oli 14,4 ja ensiharvennusleimikoissa 14,6 euroa kuutiometriltä.

Viimeisen puolen vuoden aikana puun nimellinen hintakehitys on ollut tasaisen nousevaa. Kun eri hakkuutapojen osuudet pidetään vakioina (kantohintaindeksit), hintatason nousut ovat vähäisempiä ja mänty- ja koivukuitupuun kohdalla muutossuunta on laskeva.

Tammi-maaliskuun puukaupan volyymi oli 6,7 miljoonaa kuutiometriä. Se on kymmenyksen yli 10-vuotiskauden keskitason ja saman verran myös edellisvuoden määrää enemmän. Tukkikaupan volyymi oli 2,9 ja kuitupuun 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkikaupasta hankintakaupan osuus oli 11 prosenttia ja kuitupuun kaupasta 30 prosenttia.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka vuonna 2012 jäi hieman edellisvuotista pienemmäksi, mutta muuttui rakenteellisesti, kun havupuun tuonti väheni yli kolmanneksen ja lehtipuun tuonti kasvoi viidenneksen. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut ovat tänä talvena olleet edellisvuotta runsaammat.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte