METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 7/2013, 26.2.2013

Puukauppa, tammikuu 2013

Toimittaja: Yrjö Sevola

Yksityismetsien puukauppa 2,8 miljoonaa kuutiometriä tammikuussa

Metsäteollisuus osti tammikuussa yksityismetsistä raakapuuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on selvästi enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Tammikuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 2,8 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, josta tukkipuuta oli 1,2 ja kuitupuuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Hankintakauppojen osuus oli noin neljännes. Tammikuun puukauppamäärä on 16 prosenttia enemmän kuin tammikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Vuosi sitten tammikuussa korjattiin paljon myrskytuhopuuta, mikä silloin vaikutti hintatasoa laskevasti. Tammikuun 2013 kaupoissa havutukin keskikantohinta oli 6–8 prosenttia ja havukuitupuun 8–10 prosenttia vuodentakaista tasoa korkeammat (vertailu nimellishinnoin).

Tammikuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 54,5 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 47,6 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 14,6 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 14,0 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohinta-indeksit. Tammikuussa havutukkipuun nimellinen hintataso oli 2–3 prosenttia joulukuun 2010 vertailutasoa korkeampi. Kuusikuitupuun hintakehitys on ollut tuottajan kannalta heikoin: kantohintaindeksi jäi viisi prosenttia joulukuun 2010 tasosta. Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on vuoden 2012 aikana kaikkiaan jäänyt hieman edellisvuotista vähäisemmäksi, mutta puutavaralajeittain on tässä suuria eroja: havupuun tuonti on romahtanut ja lehtipuun tuonti on vahvasti kasvanut. Eniten tuodaan koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat heinä-joulukuussa viisi prosenttia edellisvuotta pienemmät.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte