METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 46/2013, 2.12.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuut jatkuivat vilkkaina lokakuussa. Korjuumäärä nousi kymmenen prosenttia keskimääräistä suuremmaksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Lokakuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista ja kymmenen prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla lokakuussa on hakattu tätä enemmän vain vuonna 2007.

Kokonaishakkuumäärästä 80 prosenttia eli 4,5 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä hakatusta puusta. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista ja yhdeksän prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykaupoista kertyi puuta 4,0 ja hankintakaupoista 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna pystykauppojen puumäärä lisääntyi kymmenen ja hankintapuun määrä kaksi prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu hakkuumäärä oli lokakuussa 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaiseen verrattuna määrä pieneni 7 prosenttia, mutta ylitti keskimääräiset hakkuut 15 prosentilla.

Lokakuussa mäntytukkipuun hakkuumäärä (1,2 milj. m³) supistui edellisvuodesta 18 prosenttia. Kuusitukkien määrä (1,4 milj. m³) puolestaan oli 15 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kuitupuulajeissa männyn määrä pieneni kolme prosenttia ja kuusen kasvoi kahdeksan prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Tukkipuuta hakattiin kaikkiaan 2,7 ja kuitupuuta 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna tukkien määrä oli 2 ja kuitupuun 16 prosenttia suurempi.

Tammi–lokakuussa markkinahakkuista on kertynyt puuta yhteensä 46,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on viisi prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson hakkuiden kertymää suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte