METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 42/2013, 31.10.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2013

Toimittaja: Yrjö Sevola

Syyskuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuden puunhankinta vilkasta, vaikka paperin näkymät ovat edelleen heikot. Tammi-syyskuun hakkuut olivat viisi prosenttia edellisvuotta runsaammat.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat syyskuussa 4,9 miljoonaa kuutiometriä, kymmeneksen edellisvuotista enemmän. Valtaosa (3,9 milj. m³) hakatusta puusta oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vain 9 prosenttia. Syyskuun hakkuut olivat kolme prosenttia suuremmat kuin syyskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli syyskuun puolivälissä noin 5 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 600 (näissä luvuissa ei ole mukana metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoimaa eikä kalustoa).

Tammi-syyskuun hakkuumäärä, 40,7 miljoonaa kuutiometriä, oli 5 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Suurin suhteellinen muutos edellisvuodesta oli viidenneksen kasvu koivun hakkuissa. Viime vuosina mäntykuitupuu on kuitenkin ollut eniten hakattu puutavaralaji, mikä heijastelee myös harvennusikäisten männiköiden runsautta. Yksityismetsien hakkuissa hankintahakkuiden osuus jäi selvästi pienemmäksi kuin edellisvuonna. Tammi-syyskuun hakkuumäärä oli 9 prosenttia korkeampi kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Hakkuita seurataan myös heinäkuusta alkaen. Heinä-syyskuun hakkuut olivat samoin 5 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kasvu on tullut erityisesti yksityismetsien kuusitukkien ja toisaalta lehtikuitupuun hakkuista.

Puuta hankitaan myös ulkomailta. Hakkuiden tapaan myös raakapuun tuonti, erityisesti koivukuitupuun, on kasvussa.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte