METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 38/2013, 30.9.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Toimittaja: Yrjö Sevola

Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuden puunhankinta vilkasta, vaikka paperin näkymät ovat edelleen heikot. Tammi-elokuun hakkuut olivat viisi prosenttia edellisvuotta runsaammat.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,6 miljoonaa kuutiometriä, saman verran kuin edellisvuonna. Valtaosa (3,5 milj. m³) hakatusta puusta oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vain 9 prosenttia. Elokuun hakkuut olivat neljä prosenttia suuremmat kuin elokuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli elokuun puolivälissä noin 4 800 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 500 (näissä luvuissa ei ole mukana metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoimaa eikä kalustoa).

Tammi-elokuun hakkuumäärä, 35,8 miljoonaa kuutiometriä, oli 5 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Suurin suhteellinen muutos edellisvuodesta oli viidenneksen kasvu koivun hakkuissa. Viime vuosina mäntykuitupuu on kuitenkin ollut eniten hakattu puutavaralaji, mikä heijastelee myös harvennusikäisten männiköiden runsautta. Suuri muutos on tapahtunut myös hankintahakkuissa, jotka ovat vähentyneet lähes viidenneksen viime vuodesta. Tammi-elokuun hakkuumäärä oli 9 prosenttia korkeampi kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Puuta hankitaan myös ulkomailta. Hakkuiden tapaan myös raakapuun tuonti, erityisesti koivukuitupuun, on kasvussa.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte