METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 36/2013, 4.9.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Toimittaja: Yrjö Sevola

Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuus on lisännyt puunhankintaansa, vaikka paperin näkymät ovat edelleen heikot. Tammi-heinäkuun hakkuut olivat viisi prosenttia edellisvuotta runsaammat.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat heinäkuussa 2,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Heinäkuussa hakkuut ovat pienimmillään. Valtaosa (1,6 milj. m³) hakatusta puusta oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vain 14 prosenttia. Heinäkuun hakkuut olivat 10 prosenttia suuremmat kuin heinäkuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli heinäkuun puolivälissä noin 4 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 200 (näissä luvuissa ei ole mukana metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoimaa eikä kalustoa).

Tammi-heinäkuun hakkuumäärä, 31,2 miljoonaa kuutiometriä, oli 5 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Suurin suhteellinen muutos edellisvuodesta oli koivun hakkuiden runsaan viidenneksen kasvu. Viime vuosina mäntykuitupuu on kuitenkin ollut eniten hakattu puutavaralaji, mikä heijastelee myös harvennusikäisten männiköiden runsautta. Tammi-heinäkuun hakkuumäärä oli 10 prosenttia korkeampi kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Puuta hankitaan myös ulkomailta. Hakkuiden tapaan myös raakapuun, erityisesti koivukuitupuun, tuonti on kasvussa.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte