METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 34/2013, 9.8.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Kesäkuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuita tehtiin kesäkuussa viimevuotista verkkaisempaan tahtiin. Puun korjuumäärä jäi kymmenen prosenttia edellisvuotista pienemmäksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kesäkuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kymmenen prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna ylittäen kuitenkin keskimääräisen* kesäkuun hakkuumäärän viidellä prosentilla.

Yksityismetsien hakkuumäärä, 2,5 miljoonaa kuutiometriä, oli yhdeksän prosenttia edellisvuotista pienempi, mutta edelleen viisi prosenttia keskimääräistä suurempi. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi 1,9 ja hankintakaupoista 0,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Hankintapuun määrä supistui viime vuoden kesäkuusta peräti 42 prosenttia pystykauppapuun määrän noustessa kuusi prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja valtion metsistä hakattiin puuta yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin kesäkuussa keskimäärin.

Vuoden alkupuoliskolla (tammi–kesäkuu 2013) markkinahakkuista on kertynyt puuta yhteensä 29,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tukkipuuta hakattiin 11,1 ja kuitupuuta 17,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien määrä lisääntyi edellisvuodesta kaksi ja kuitupuun seitsemän prosenttia. Mäntytukkien määrä (4,6 milj. m³) pieneni edellisvuodesta seitsemän prosenttia ja kuusitukkien (5,9 milj. m³) kasvoi kahdeksan prosenttia. Mäntykuitupuuta hakattiin 7,8 miljoonaa kuutiometriä eli yhden prosentin vähemmän kuin vuosi sitten. Kuusikuitupuun (4,7 milj. m³) ja lehtikuitupuun (4,9 milj. m³) määrät puolestaan olivat edellisvuotista suuremmat, edellisen 8 ja jälkimmäisen 22 prosenttia.

Päättyneen hakkuuvuoden (heinäkuu 2012–kesäkuu 2013) kertymä oli 54,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tukkipuuta hakattiin 22,7 ja kuitupuuta 31,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä pieneni kaksi prosenttia ja kuitupuun kasvoi saman verran.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte