METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 29/2013, 3.7.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Toukokuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä

Toukokuussa hakkuutahti hiljeni ja hakkuumäärä jäi seitsemän prosenttia vuodentakaista pienemmäksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Toukokuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli seitsemän prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna ja samansuuruinen kuin edeltävän kymmenvuotisjakson toukokuiden hakkuut keskimäärin*.

Yksityismetsistä hakattiin 2,4 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vähentyminen kohdistui hankintakauppapuuhun, jonka määrä supistui viidenneksellä 0,7 miljoonaan kuutiometriin. Pystykaupoista korjattu puumäärä sen sijaan kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta ja oli 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräisiin yksityismetsien hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli kolme prosenttia suurempi.

Hakkuut vähenivät myös metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja valtion metsissä. Yhteensä niistä hakattiin puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia edellisvuotista ja 9 prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Toukokuussa tukkipuun hakkuumäärä, 1,4 miljoonaa kuutiometriä, jäi seitsemän prosenttia edellisvuotista pienemmäksi ollen kuitenkin yhden prosentin keskimääräistä suurempi. Kuitupuuta hakattiin 1,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kymmenen prosenttia edellisvuotista ja viisi prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Tammi–toukokuu jaksolla markkinahakkuista on kertynyt puuta yhteensä 25,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on kahdeksan prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson hakkuumäärää suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukokuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte