METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 25/2013, 5.6.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Huhtikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Pitkittynyt talvi takasi hyvät korjuuolosuhteet myös huhtikuussa, ja hakkuista kertyikin puuta neljänneksen keskimääräistä enemmän.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Huhtikuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 17 prosenttia edellisvuotista ja 25 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kaikkien huhtikuiden tilastohistoriassa nyt hakattu määrä oli kolmanneksi suurin; vain vuosien 1985 ja 1987 huhtikuussa on hakattu tätä enemmän puuta. Korjuuolosuhteet olivat menneenä talvena hyvät ja jatkuivat pitkään. Myös puukauppa kävi vilkkaana.

Huhtikuussa yksityismetsien hakkuumäärä oli 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Pystykaupoista kertyi 3,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 36 prosenttia keskimääräistä enemmän. Hankintakauppapuun määrä, 1,0 miljoonaa kuutiometriä, jäi puolestaan 9 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöt kasvattivat omien metsiensä hakkuita 39 prosenttia keskimääräistä suuremmiksi. Yhteensä yhtiöiden omien metsien ja valtiometsien hakkuumäärä nousi 1,2 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 14 prosenttia edellisvuotista ja 36 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Huhtikuun hakkuista oli tukkipuuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä, josta havutukkeja oli 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaiseen verrattuna havutukkien määrä lisääntyi 13 prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Mäntykuitupuun osuus oli 1,6 ja kuusikuitupuun 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Kummankin hakkuumäärä oli 13 prosenttia edellisvuotista suurempi. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna tukkipuun määrä oli 17 ja kuitupuun 27 prosenttia suurempi.

Tammi–huhtikuun aikana markkinahakkuista on kertynyt puuta 22,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson hakkuumäärää suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte