METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 18/2013, 6.5.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden hakkuut hyvässä vauhdissa; ensimmäisen vuosineljänneksen hakkuumäärä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotista suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Maaliskuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 6,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli samansuuruinen kuin vuotta aiemmin ja yhden prosentin suurempi kuin maaliskuussa keskimäärin*.

Yksityismetsistä hakattiin 4,9 miljoonaa kuutiometriä puuta eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Hakkuumäärästä 4,0 miljoonaa kuutiometriä kertyi pystykauppojen ja 0,9 miljoonaa kuutiometriä hankintakauppojen puista. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna pystykauppapuun määrä kasvoi kolme prosenttia hankintakauppapuun määrän puolestaan supistuessa 19 prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtionmetsien hakkuut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä pieneni vuoden takaisesta neljä prosenttia, mutta oli vielä 15 prosenttia suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

Maaliskuussa tukkipuun hakkuumäärä, 2,1 miljoonaa kuutiometriä, jäi neljä prosenttia edellisvuotista ja kuusi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuuta hakattiin 3,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotista ja neljä prosenttia keskimääräistä enemmän.

Puunkorjuussa työskenteli maaliskuussa yhteensä 5 800 henkilöä. Hakkuukoneita oli käytössä runsaat 1 800, metsätraktoreita runsaat 1 900 ja puutavara-autoja noin puolitoista tuhatta.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana hakkuista on kertynyt yhteensä 17,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä on kahdeksan prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson hakkuumäärää suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte