METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 12/2013, 9.4.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helmikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Helmikuussa hakkuissa oli sama tahti kuin tammikuussa. Vuodentakaiseen verrattuna hakkuumäärä nousi yhdeksän prosenttia.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Helmikuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 9 prosenttia edellisvuotista ja 10 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla (2003–2012) ei helmikuussa ole kertaakaan hakattu näin paljon puuta, mutta aiemmin kyllä eli vuosina 1988, 1989 ja 2000.

Kokonaishakkuumäärästä 82 prosenttia eli 4,6 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsien hakkuista. Viime vuoden helmikuusta yksityismetsien hakkuumäärä nousi 11 prosenttia ja keskimääräisestä 8 prosenttia. Yksityismetsien pystykauppojen puuta kertyi 3,8 ja hankintakauppojen puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen hakkuumäärän lisäys oli 15 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, kun taas hankintapuun määrä pieneni neljä prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtionmetsien hakkuut yhteensä ovat edeltävällä kymmenvuotisjaksolla olleet helmikuussa keskimäärin 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Tähän verrattuna nyt hakattu määrä, hieman alle miljoona kuutiometriä, oli noin neljänneksen suurempi. Edellisvuoteen verrattuna hakkuumäärä pieneni kaksi prosenttia.

Helmikuussa hakattiin tukkipuuta 2,0 ja kuitupuuta 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista suurempi, mutta jäi yhden prosentin keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuun määrä puolestaan nousi 13 prosenttia vuodentakaista ja 17 prosenttia keskimääräistä suuremmaksi. Havutukkeja hakattiin viime vuoden tahtiin: kuusitukkeja 1,1 ja mäntytukkeja 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Mäntykuitupuun hakkuumäärä oli 1,5 miljoonaa kuutiometriä ja kuusi- sekä lehtikuitupuun määrä noin miljoona kuutiometriä. Havukuitujen hakkuiden lisäys viime vuodesta oli kahdeksan prosenttia lehtikuitupuun määrän noustessa runsaalla neljänneksellä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte