METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 11/2013, 13.3.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Tammikuussa hakkuiden määrä nousi viidenneksen vuodentakaista suuremmaksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Tammikuussa 2013 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 19 prosenttia edellisvuotista ja 17 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Hakkuiden tilastohistoriassa tammikuun hakkuumäärä on ollut nyt hakattua suurempi vain vuosina 2000 ja 2001.

Yksityismetsistä korjattiin tammikuussa puuta kaikkiaan 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 27 prosenttia viimevuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä suurempi. Yksityismetsien pystykauppojen puuta kertyi 3,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Hankintakauppapuun määrä kasvoi viime vuodesta prosentin ollen 0,7 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja valtion metsistä hakattu puumäärä supistui vuodentakaisesta seitsemän prosenttia 0,9 miljoonaan kuutiometriin. Keskimääräisiin tammikuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli kuitenkin lähes neljänneksen suurempi.

Tammikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 13 prosenttia edellisvuotista enemmän. Havutukkeja oli yhteensä 2,0 miljoonaa kuutiometriä, josta kuusitukkeja 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuun hakkuut kasvoivat edellisvuodesta lähes neljänneksen 3,3 miljoonaan kuutiometriin. Kuitupuulajeista hakattiin eniten mäntykuitupuuta, jota kertyi 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Kuusikuitupuuta hakattiin 1,0 miljoonaa kuutiometriä ja lehtikuitupuuta hieman vähemmän eli 0,9 miljoonaa kuutiometriä.

Puunkorjuun työvoima oli tammikuussa 5 700 henkilöä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 800 kappaletta. (Luvut koskevat metsäteollisuusyhtiöiden ja Metsähallituksen tekemiä hakkuita.)

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 2003–2012.

Kuvat 1-2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte