METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 5/2013, 4.2.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Joulukuun hakkuut 4,1 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden edellisvuotta pienempi tuotanto heijastui vastaavasti vähäisempänä puunhankintana vuonna 2012.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 4,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 8 prosenttia edellisvuotista vähemmän. 80 prosenttia (3,3 milj. m³) hakatusta puusta oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 14 prosenttia. Joulukuun hakkuut olivat runsaan kymmeneksen pienemmät kuin joulukuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli joulukuun puolivälissä noin 4 800 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 500 (näissä luvuissa ei ole mukana metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoimaa eikä kalustoa).

Kuukausitilastoihin perustuva kumulatiivinen tammi-joulukuun hakkuumäärä, 53,0 miljoonaa kuutiometriä, oli hieman edellisvuotista pienempi. Suurin suhteellinen muutos edellisvuodesta oli hankintahakkuiden 15 prosentin kasvu. Tammi-joulukuun hakkuumäärä oli samalla tasolla kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. On huomattava, että tässä esitetty vuoden 2012 hakkuumäärä on ennakkoarvio. Par’aikaa kerätään huomattavasti isompaan otokseen perustuvaa aineistoa, josta pystytään laskemaan hakkuumäärät myös Suomen metsäkeskuksen toimialueittain.

Heinäkuusta alkaa toinen kumulatiivisen hakkuumäärän seuranta. Aikavälillä heinä–joulukuu 2012 hakkuut olivat 25,6 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia edellisen vastaavan aikavälin hakkuumäärää pienempi.

Viime vuosina mäntykuitupuu on ollut eniten hakattu puutavaralaji, mikä heijastelee myös harvennusikäisten männiköiden runsautta. Puuta hankitaan myös ulkomailta. Hakkuiden tapaan myös raakapuun tuonti oli vuonna 2012 hieman edellisvuotista vähäisempää (ennakkoarvio).

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte