METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 1/2013, 9.1.2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Marraskuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä

Marraskuussa hakkuiden tahti hidastui ja hakkuumäärä jäi 10 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Marraskuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Runsassateinen syksy ja maaperän märkyys ovat osaltaan hankaloittaneet puunkorjuuta ja puun kulkua metsästä tehtaille. Marraskuussa hakkuumäärä olikin 10 prosenttia edellisvuotista ja 7 prosenttia keskimääräistä* pienempi.

Yksityismetsien hakkuumäärä supistui 11 prosenttia vuodentakaisesta korjuumäärän ollessa 3,8 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien pystykauppojen hakkuumäärä pieneni 13 prosenttia 3,3 miljoonaan kuutiometriin. Hankintakaupoista vastaanotettiin puuta kaksi prosenttia viimevuotista enemmän eli kaikkiaan 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja valtion metsissä hakkuutahti hidastui yksityismetsiä vähemmän. Puuta korjattiin yhteensä hieman alle miljoona kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia edellisvuotista vähemmän. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli kuitenkin vielä kahdeksan prosenttia suurempi.

Marraskuussa hakattiin tukkipuuta 2,3 ja kuitupuuta 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä supistui kymmenen ja kuitupuun yhdeksän prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Vuoden 2012 tammi–marraskuun markkinahakkuiden kertymä oli 48,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi prosenttia edellisen vuoden kertymää pienempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla joulukuussa on hakattu keskimäärin 4,6 miljoonaa kuutiometriä ja vähimmillään 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli joulukuussa 2012 hakkuita tehdään marraskuun tapaan hieman keskimääräistä vähemmän, koko vuoden hakkuumäärä nousisi runsaaseen 53 miljoonaan kuutiometriin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 2002–2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte