METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 48/2012, 14.12.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin syyskuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä

Syyskuu oli kuluvan vuoden kuukausista vilkkain puun tuonnin suhteen, vaikka männyn ja kuusen tuonti Venäjältä pysähtyi kokonaan. Venäjän WTO-jäsenyyden myötä käyttöön otettu kiintiölupajärjestelmä männyn ja kuusen tuonnille EU:n alueelle ei vielä toiminut. Syyskuussa puun tuonti päätyi 0,9 miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Syyskuun puun tuonti ylsi 0,94 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin. Määrä oli suurin kuluvana vuonna, vaikka Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi pysäytti venäläisen havutukin ja -kuitupuun tuonnin kokonaan. Venäläinen mänty ja kuusi tuodaan jatkossa EU-markkinoille kiintiön kautta, eikä kiintiölupajärjestelmää saatu vielä syyskuussa toimimaan.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–syyskuussa päätyi 7,3 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Suomeen tuotiin eniten koivukuitupuuta (2,8 milj. m³) ja haketta (2,5 milj. m³). Puusta 4,9 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Sekä Virosta että Latviasta tuotiin 1,1 miljoonaa kuutiometriä kummastakin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin syyskuussa metsäteollisuustuotteita 0,89 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvo on kuluvan vuoden ajan pysytellyt 0,83–0,98 miljardin euron välillä.

Tammi–syyskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo oli 8,2 miljardia euroa. Arvo jäi reaalisesti 6 prosenttia edellisvuotista ja 19 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta 21 prosenttia koostui aikakauslehtipaperista. Hienopaperin osuus oli 18 prosenttia, kartongin 18 prosenttia ja massan 13 prosenttia. Sahatavaran osuus viennin arvosta päätyi 11 prosenttiin. Paperin ja kartongin vientimäärät supistuivat edellisvuodesta, kun taas massan ja sahatavaran viennin volyymi kasvoi.

Hakkeen ja polttopuun kuoriaste

Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin vuoden 2012 tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne kulkevat rajan ylitse. Tätä ennen niiden määriin lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte