METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 45/2012, 8.11.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteita vietiin elokuussa miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteiden kuukausittaisen viennin reaaliarvo on pysynyt koko vuoden 0,83–0,98 miljardin euron välillä. Elokuussa viennin arvo päätyi 0,96 miljardiin euroon. Puun tuonti jatkui edellisvuotista vähäisempänä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin elokuussa 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kuukausittainen tuonti oli toukokuuhun saakka nousussa, mutta sen jälkeen määrä on hitaasti vähentynyt.

Tammi–elokuussa puun kumulatiivinen tuonti jäi 6,4 miljoonaan kuutiometriin. Määrä väheni 11 prosenttia vuoden takaisesta. Tuodusta puusta oli koivukuitupuuta 36 prosenttia ja haketta 34 prosenttia. Tukkipuuta tuotiin vain 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–elokuussa tuodusta puusta 4,2 miljoonaa kuutiometriä oli lähtöisin Venäjältä. Virosta tuli 1,0 ja Latviasta 0,9 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin elokuussa metsäteollisuustuotteita 0,96 miljardin euron arvosta. Kuukausittainen metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo on vaihdellut kuluvana vuonna 0,83–0,98 miljardin euron haarukassa.

Tammi–elokuussa metsäteollisuusuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 7,3 miljardiin euroon. Pudotusta edellisvuodesta oli reaalisesti 6 prosenttia ja edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta 19 prosenttia.

Sahatavaraa vietiin tammi–elokuussa 4,1 miljoonaa kuutiometriä, ja määrä kasvoi 6 prosentilla edellisvuodesta. Paperia vietiin 4,9 miljoonaa tonnia (–9 % viime vuodesta) ja kartonkia 1,7 miljoonaa tonnia (–2 %).

Hakkeen ja polttopuun kuoriaste

Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin vuoden 2012 tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne kulkevat rajan ylitse. Tätä ennen niiden määriin lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte