METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 42/2012, 12.10.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo 7 prosenttia viimevuotista pienempi

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–heinäkuussa Suomesta 6,3 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui reaalisesti 7 prosenttia edellisvuodesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin heinäkuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tammi–heinäkuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 5,5 miljoonaan kuutiometriin, joka oli kymmenen prosenttia edellisvuotista vähemmän.

Tammi–heinäkuussa tuodusta puusta oli koivukuitupuuta ja haketta 1,9 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Kuitupuun (sis. hake) osuus tuontipuusumasta oli noin 90 prosenttia. Tukkipuun tuonti on pysynyt vähäisenä, ja sitä tuotiin tammi–heinäkuussa maahan 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–huhtikuun kumulatiivisesta puun tuonnista kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Viron osuus oli 16 prosenttia ja Latvian 15 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin heinäkuussa 0,9 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita. Arvo oli hieman suurempi kuin edelliskuussa.

Tammi–heinäkuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo oli 6,3 miljardia euroa (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Arvo oli reaalisesti 7 prosenttia edellisvuotista ja 19 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Sahatavaraa vietiin määrällisesti 5 prosenttia viimevuotista enemmän. Paperin ja kartongin vientimäärät puolestaan putosivat 10 ja 3 prosenttia. Sahatavaran, aikakauslehtipaperin ja hienopaperin reaalihinnat kääntyivät heinäkuussa laskuun.

Hakkeen ja polttopuun kuoriaste

Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin vuoden 2012 tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne kulkevat rajan ylitse. Tätä ennen niiden määriin lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte