METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 39/2012, 7.9.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat nousussa kesäkuussa

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden vientihinnat nousivat kesäkuussa. Niiden viennin volyymi jäi kuitenkin tammi–kesäkuussa edellisvuotista pienemmäksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin kesäkuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti jäi vuoden toisen neljänneksen aikana jälkeen viimevuotisesta tahdista. Puun tuonti oli vuoden ensimmäisellä puolikkaalla 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 11 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Venäjältä tuli 63 prosenttia puusta. Viron osuus oli 17 prosenttia ja Latvian 15 prosenttia.

Puutavaralajeista tammi–kesäkuussa tuotiin eniten haketta, 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi eniten tuli koivukuitupuuta, 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana hake oli tuoduin puutavaralaji, mutta touko- ja kesäkuussa koivukuitupuun tuonti oli suurinta.

Metsäteollisuustuotteet

Kesäkuussa metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 0,9 miljardin euron arvosta, mikä vastasi varsin tarkoin vuoden ensimmäisen puolikkaan keskimääräistä vientivauhtia.

Tammi–kesäkuussa metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin arvo oli 5,3 miljardia euroa. Arvo oli reaalisesti 9 prosenttia edellisvuotista ja 21 prosenttia edellisen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi.

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat kesäkuussa nousussa. Viennin volyymi sen sijaan on jäänyt tammi–kesäkuussa jälkeen edellisvuodesta. Paperin vientimäärä oli 11 prosenttia viimevuotista pienempi. Kartongilla pudotus oli 5 prosenttia ja paperi- ja kartonkijalosteilla 17 prosenttia. Massan vienti sen sijaan kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta. Myös sahatavaraviennin määrä kasvoi 5 prosenttia.

Hakkeen ja polttopuun kuoriaste

Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin vuoden 2012 tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne kulkevat rajan ylitse. Tätä ennen niiden määriin lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte