METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 33/2012, 3.8.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Suomeen tuotiin tammi–toukokuussa 3,8 miljoonaa kuutiometriä puuta

Suomeen tuotiin tammi–toukokuussa 3,8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli 7 prosenttia vuoden takaista pienempi. Metsäteollisuustuotteiden reaaliset vientihinnat olivat toukokuussa pääsääntöisesti nousussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Toukokuussa Suomeen tuotiin 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puutavaralajeista maahan tuli eniten koivukuitupuuta ja haketta, 0,3 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Vaikka puun kuukausittainen tuonti on ollut koko alkuvuoden hienoisessa kasvussa, tammi–toukokuussa puun kumulatiivinen tuonti (3,8 milj. m³) jäi viimevuotista 7 prosenttia pienemmäksi.

Tammi–toukokuussa tuodusta puusta 2,3 miljoonaa kuutiometriä oli lähtöisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Virosta (0,6 milj. m³), Latviasta (0,6 milj. m³) ja Ruotsista (0,1 milj. m³). Latvia on ollut Venäjän jälkeen seitsemän edellistä vuotta toiseksi tärkein tuontipuun lähde Suomelle. Kuluvana vuonna Virosta on tuotu Suomeen enemmän puuta kuin Latviasta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin toukokuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta. Kuukausittainen vienti on pysytellyt koko alkuvuoden edellisvuotista pienempänä, eikä toukokuukaan tehnyt poikkeusta.

Tammi–toukokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi reaalisesti 4,5 miljardiin euroon. Arvo jäi 10 prosenttia edellisvuotista ja 22 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden reaaliset vientihinnat olivat toukokuussa pääsääntöisesti nousussa. Mäntysahatavaran vientihinta oli 190 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 187 euroa kuutiometriltä. Valkaistusta havusulfaattisellusta saatiin 516 euroa tonnilta. Päällystämättömän hienopaperin hinta päätyi 683 euroon tonnilta ja päällystetyn hienopaperin 696 euroon tonnilta.

Hakkeen ja polttopuun kuoriaste

Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin vuoden 2012 tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne kulkevat rajan ylitse. Tätä ennen niiden määriin lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte