METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 31/2012, 6.7.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti oli huhtikuussa hienoisessa kasvussa

Puun tuonti lisääntyi huhtikuussa 0,8 miljoonaan kuutiometriin. Tammi–huhtikuussa puun tuonti (2,8 milj. m³) oli lähes viimevuotisessa vauhdissa. Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat huhtikuussa hienoisessa nousussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuli huhtikuussa 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti on lisääntynyt vähitellen vuoden alun lukemista. Tammi–huhtikuussa puun kumulatiivinen tuonti kipusi 2,8 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli miltei samansuuruinen kuin vuosi sitten (–2 %).

Hake on ollut alkuvuonna selvästi tuoduin puutavaralaji. Sen määrä ylsi tammi–huhtikuussa 1,1 miljoonaan kuutiometriin ja 39 prosentin osuuteen kokonaistuonnista. Seuraavaksi eniten tuotiin koivukuitupuuta (0,8 milj. m³). Muiden puutavaralajien tuonti oli selvästi vähäisempää. Puun tuonti oli kuitupuupainotteista, sillä tukin kumulatiivinen määrä jäi vain 0,2 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–huhtikuussa tuodusta puusta 1,8 miljoonaa kuutiometriä oli lähtöisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Virosta ja Latviasta, kummastakin 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin huhtikuussa metsäteollisuustuotteita 0,9 miljardin euron arvosta. Niiden viennin kumulatiivinen arvo päätyi vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 3,5 miljardiin euroon. Tammi–huhtikuun vienti jäi reaalisesti 10 prosenttia edellisvuotista ja 24 prosenttia kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Tammi–huhtikuussa sahatavaraa vietiin Suomesta 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä lisääntyi 10 prosentilla vuodentakaisesta. Sekä mänty- että kuusisahatavaran vientihinta on pysytellyt alkuvuoden lähes paikallaan. Huhtikuussa hinta oli kuitenkin hienoisessa nousussa.

Valkaistun sulfaattisellun vientihinnan koko viime vuoden kestänyt lasku on pysähtynyt kuluvana vuonna. Huhtikuussa sellun hinta oli nousussa. Suomesta vietiin tammi– huhtikuussa puumassaa 12 prosenttia enemmän kun vuosi sitten.

Paperin alkuvuoden vientimäärä putosi 10 prosentilla edellisvuodesta. Huhtikuussa kuitenkin niin aikakauslehtikuin hienopaperinkin vientihinta oli nousussa.

Hakkeen ja polttopuun kuoriaste

Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin vuoden 2012 tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne kulkevat rajan ylitse. Tätä ennen niiden määriin lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte