METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 27/2012, 13.6.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti vilkastui hieman maaliskuussa

Puuta tuotiin Suomeen maaliskuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä ja tuonti vilkastui vuoden kahteen ensimmäiseen kuukauteen verrattuna. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä – 2,6 miljardia euroa – jäi 11 prosenttia viimevuotista pienemmäksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puun tuonti vilkastui hieman maaliskuussa, ja tuotu puumäärä nousi 0,8 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin. Puun tuonti on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käynnistynyt lähes viimevuotiseen tahtiin. Tammi–maaliskuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 2,0 miljoonaan kuutiometriin. Kumulatiivinen määrä oli 3 prosenttia edellisvuotista ja 45 prosenttia kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoa pienempi.

Puun tuonnista ensimmäisellä vuosineljänneksellä 62 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Virosta (17 %) ja Latviasta (15 %) tulleella puulla.

Puun tuonti jatkui edelleen hake- ja koivukuitupuupainotteisena. Haketta tuli maahan tammi–maaliskuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä ja koivukuitupuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Muiden tuotujen puutavaralajien yhteismäärä jäi 0,6 miljoonaan kuutiometriin.

Puuta vietiin Suomesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Puun vienti lisääntyi 7 prosentilla edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta maaliskuussa 1,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo oli maaliskuussa suurempi kuin vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena. Maaliskuussa metsäteollisuuden tuotteet muodostivat 19 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ensimmäisellä vuosineljänneksellä (2,6 mrd. €) jäi reaalisesti 11 prosenttia edellisvuotista ja 22 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Mäntysahatavaran vientihinta oli maaliskuussa 185 ja kuusisahatavaran 181 euroa kuutiometriltä. Molempien hinta aleni reaalisesti prosentilla edelliskuukaudesta. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin vientihinta oli 552 ja päällystetyn 639 euroa tonnilta. Päällystämättömästä hienopaperista maksettiin 652 ja päällystetystä 680 euroa tonnilta. Päällystettyjen papereiden reaalihinnat laskivat reaalisesti edelliskuukaudesta kahdella prosentilla ja päällystämättömien hinta pysyi lähes paikallaan.

Huom
Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte