METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 20/2012, 10.5.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti nihkeää vuoden alussa

Puuta tuotiin Suomeen tammi-helmikuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä, ja määrä putosi 9 prosenttia edellisvuodesta. Samaan aikaan metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui reaalisesti 11 prosentilla vuoden takaisesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puun tuonti Suomeen jäi sekä tammi- että helmikuussa 0,6 miljoonaan kuutiometriin. Tuonti lähti vuoden alusta tavanomaista vaisummin liikkeelle. Tammi-helmikuun kumulatiivinen tuonti (1,2 milj. m³) oli 9 prosenttia edellisvuotista pienempi ja vain noin puolet edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta.

Tammi-helmikuun tuonnista 0,5 miljoonaa kuutiometriä oli haketta, jonka tuonti lisääntyi 17 prosentilla viime vuodesta. Seuraavaksi eniten tuli koivukuitupuuta (0,3 milj. m³), jonka tuonti supistui kuitenkin 29 prosentilla vuoden takaisesta. Muiden puutavaralajien tuonti jäi selvästi näitä kahta vähäisemmäksi.

Venäjältä tuotiin Suomeen tammi-helmikuussa 0,7 miljoonaa kuutiometriä puuta. Virosta ja Latviasta tuotiin puuta kummastakin 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

Suomesta vietiin tammi-helmikuussa 0,2 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille. Vienti lisääntyi 6 prosentilla edellisvuodesta. Viedystä puusta neljä viidesosaa meni Ruotsiin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin helmikuussa metsäteollisuustuotteita 0,8 miljardin euron arvosta. Tammi-helmikuun kumulatiivinen vienti päätyi 1,7 miljardiin euroon, joka oli reaalisesti 11 prosenttia viimevuotista ja 24 prosenttia kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoa pienempi (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Sahatavaran vienti oli tammi-helmikuussa selvästi viimevuotista vilkkaampaa. Sahatavaran vientimäärä kasvoi vuoden takaisesta 27 prosentilla. Myös sahatavaran vientihinta kääntyi helmikuussa hienoiseen nousuun. Mäntysahatavarasta saatiin 186 euroa ja kuusisahatavarasta 183 euroa kuutiometriltä.

Massa- ja paperiteollisuudessa vienti sen sijaan supistui. Paperin vientimäärä väheni tammi-helmikuussa 12 prosentilla viime vuodesta. Kartongin vientimäärä supistui 10 prosenttia sekä paperi- ja kartonkijalosteiden 12 prosenttia. Niin aikakauslehtipaperin kuin hienopaperinkin reaalihinnat olivat helmikuussa laskussa.

Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin vuoden 2012 tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne tulevat maahan. Tätä ennen tuotuun määrään lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte