METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 15/2012, 18.4.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Sekä puun tuonti että metsäteollisuustuotteiden vienti supistuivat tammikuussa

Puun tuonti jäi tammikuussa 0,6 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuustuotteita vietiin tammikuussa 0,8 miljardin euron arvosta. Niiden vienti supistui reaalisesti vuoden takaisesta 13 prosenttia.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin tammikuussa 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä jäi noin viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi ja supistui lähes parin vuoden takaisiin taantumalukemiin.

Tammikuussa tuodusta puusta 56 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Virosta (20 %) ja Latviasta (17 %) saapuneella puulla. Muista maista peräisin olevan puun osuus jäi 7 prosenttiin.

Puutavaralajeista Suomeen tuli tammikuussa viime vuoden tapaan eniten haketta, jonka määrä ylsi 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin kuluvan vuoden tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne tulevat maahan. Tätä ennen tuotuun määrään lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin tammikuussa metsäteollisuustuotteita 0,8 miljardin euron arvosta. Vuoden takaiseen tammikuuhun verrattuna metsäteollisuustuotteiden vienti supistui reaalisesti 13 prosentilla. Edeltävän kymmenen tammikuun keskiarvosta jäätiin puolestaan 24 prosenttia jälkeen. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli tammikuussa 19 prosenttia.

Sahatavaran reaaliset vientihinnat olivat vuoden lopussa laskussa, mutta tammikuussa hinnan aleneminen pysähtyi. Sekä mänty- että kuusisahatavaran vientihinta oli tammikuussa 179 euroa kuutiometriltä. Sulfaattisellun vientihinta oli tammikuussa edelleen laskussa. Valkaistun havusulfaattisellun hinta päätyi 501 euroon tonnilta ja valkaistun lehtisulfaattisellun 393 euroon tonnilta. Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista maksettiin 523 euroa tonnilta ja päällystetystä 643 euroa tonnilta.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte