METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 9/2012, 6.3.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistuivat vuonna 2011

Puun tuonti päätyi 10,8 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2011. Metsäteollisuustuotteita vietiin 11,1 miljardin euron arvosta. Sekä puun tuonti että metsäteollisuustuotteiden vienti supistuivat edellisvuodesta. Puun tuonti väheni 11 prosentilla ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo laski reaalisesti 3 prosentilla.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Ulkomaankaupan ennakkotietojen mukaan Suomeen tuotiin 10,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta vuonna 2011. Puun tuonti supistui 11 prosentilla edellisvuodesta. Ero edellisvuoteen syntyi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Puun tuonti ei kuitenkaan vajonnut yhtä alas kuin taantumavuonna 2009.

Puutavaralajeista Suomeen tuotiin vuonna 2011 eniten haketta, yhteensä 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi suurinta oli koivukuitupuun tuonti, jonka määrä ylsi 3,3 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeen tuonti supistui 9 prosentilla ja koivukuitupuun 18 prosentilla vuoden takaisesta. Kuitupuuta (ml. hake ja luokka ”muut lehtipuut”) tuli Suomeen kaikkiaan 9,8 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti oli vähäistä määrän jäätyä vain 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Jätepuuta tuli Suomeen lähes saman verran kuin tukkia, yhteensä 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

Suomelle tärkein ulkomaisen puun lähde oli Venäjä, jonka osuus tuonnista ylsi 61 prosenttiin (6,6 milj. m³). Suomeen tulevasta tukista lähes neljä viidesosaa oli peräisin Venäjältä ja loput Ruotsista. Kuitupuussa Venäjän osuus jäi 58 prosenttiin. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (1,7 milj. m³) ja Virosta (1,5 milj. m³).

Suomesta vietiin ulkomaille puuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011. Määrä kasvoi lähes viidenneksellä edellisvuodesta. Viennistä oli mäntytukki- tai kuitupuuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Mäntytukin vienti (0,3 milj. m³) oli yhtä suurta kuin sen tuonti. Haketta vietiin 0,4 miljoonaa kuutiometriä ja jätepuuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Ruotsiin menneen puun osuus viennistä oli neljä viidesosaa.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin vuonna 2011 metsäteollisuustuotteita 11,1 miljardin euron arvosta. Vienti supistui reaalisesti 3 prosentilla edellisvuodesta ja jäi 19 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin arvo pysytteli koko vuoden tasaisesti 0,8–1,0 miljardin euron välillä, vaikka hienoista viennin hiipumista oli havaittavissa vuoden loppupuoliskolla. Metsäteollisuustuotteet muodostivat viidenneksen Suomen tavaraviennin arvosta.

Sahatavaran vientimäärä (6,1 milj. m³) lisääntyi 5 prosentilla vuoden takaisesta. Sahatavaran vientihintataso oli kuitenkin reaalisesti 11 prosenttia edellisvuotista alhaisempi, joten sahatavaraviennin arvo (1,2 mrd. €) supistui 7 prosentilla edellisvuotisesta. Mäntysahatavaraa vietiin 3,1 miljoonaa kuutiometriä, ja siitä hieman yli viidennes meni Egyptiin. Kuusisahatavaraa vietiin 2,5 miljoonaa kuutiometriä, josta vajaa viidennes meni Ranskaan.

Vanerin vientimäärä (0,9 milj. m³) kasvoi 4 prosentilla ja arvo reaalisesti 2 prosentilla edellisvuodesta. Vanerista noin viidennes meni Britanniaan.

Havu- ja lehtisulfaattisellun vientihinta oli laskussa vuonna 2011. Vuoden 2009 kesän pohjalukemiin saakka hinta ei kuitenkaan vielä vuodenvaihteeseen mennessä pudonnut. Sulfaattisellua vietiin maasta viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiina nousi Saksan ohitse tärkeimmäksi selluviennin kohdemaaksi.

Paperin vientimäärä supistui 3 prosentilla ja kartongin lisääntyi 1 prosentilla vuoden takaisesta. Molempien hinnat laskivat reaalisesti hieman edellisvuodesta, jonka seurauksena paperiviennin reaaliarvo supistui 6 prosenttia vuoden takaisesta ja kartonkiviennin säilyi ennallaan. Paperia ja kartonkia meni eniten Saksaan.

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita 1,5 miljardin euron arvosta vuonna 2011. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli reaalisesti edellisvuoden tasolla.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte