METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 4/2012, 3.2.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti hiipui loppuvuonna

Puuta tuotiin tammi-marraskuussa Suomeen 10,1 miljoonaa kuutiometriä, ja tuontivauhti hidastui loppuvuonna. Metsäteollisuustuotteiden reaaliset vientihinnat olivat marraskuussa hienoisessa laskussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Marraskuussa Suomeen tuotiin edelliskuukauden tapaan 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla puun tuonti on hiipunut edellisvuoteen verrattuna. Tammi-marraskuussa puuta tuotiin maahan 10,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotista ja kolmanneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa vähemmän.

Puutavaralajeista vilkkaimpana on jatkunut koko vuoden hakkeen ja koivukuitupuun tuonti. Tammi-marraskuussa Suomeen tuli 3,6 miljoonaa kuutiometriä haketta ja 3,1 miljoonaa kuutiometriä koivukuitupuuta. Tukin tuonti on ollut vähäistä määrän jäätyä vain 0,5 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi-marraskuussa tuodusta puusta 6,2 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Tästä 5,3 miljoonaa kuutiometriä oli kuitupuuta tai haketta. Tukin tuonti muualta kuin Venäjältä oli vähäistä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (1,6 milj. m³) ja Virosta (1,4 milj. m³). Tuonti Ranskasta ylsi 0,3 miljoonaan kuutiometriin ja Ruotsista 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuuta vietiin tammi-marraskuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä, viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin marraskuussa metsäteollisuustuotteita 0,9 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvo on koko loppuvuoden ajan pysynyt lähes samansuuruisena.

Tammi-marraskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin kumulatiivinen reaaliarvo päätyi 10,3 miljardiin euroon, mikä oli 3 prosenttia viimevuotista ja 19 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa vähemmän (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 20 prosenttia.

Mänty- ja kuusisahatavaran reaaliset vientihinnat olivat marraskuussa hienoisessa laskussa. Mäntysahatavarasta maksettiin 177 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavarasta 184 euroa kuutiometriltä. Lokakuussa sekä havu- että lehtisulfaattisellun hinnat nousivat hieman, mutta marraskuussa hinnat jatkoivat taas liukuaan alaspäin. Valkaistun havusulfaattisellun vientihinta oli 524 ja valkaistun lehtisulfaattisellun 425 euroa tonnilta. Myös tärkeimpien paperilaatujen reaalihinnat laskivat hieman edelliskuusta. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin vientihinta oli 507 ja päällystetyn 635 euroa tonnilta. Päällystämätön hienopaperi maksoi 669 ja päällystetty 697 euroa tonnilta.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte