METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 1/2012, 5.1.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jäi lokakuussa 0,8 miljoonaan kuutiometriin

Suomeen tuotiin lokakuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta 44 prosenttia oli haketta ja 29 prosenttia koivukuitupuuta. Puun kuukausittainen tuonti on heinäkuusta lähtien jäänyt selvästi vuoden takaista pienemmäksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Lokakuussa Suomeen tuotiin 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Syyskuuhun verrattuna puun tuonti supistui 15 prosenttia. Puutavaralajeista Suomeen tuotiin lokakuussa eniten haketta ja koivukuitupuuta, joiden määrät ylsivät 0,36 ja 0,24 miljoonaan kuutiometriin. Muiden puutavaralajien tuonti oli selvästi vähäisempää. Hakkeen tuonti lisääntyi hieman syyskuusta, vaikka lokakuussa puun tuonti supistuikin.

Tammi-lokakuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 9,3 miljoonaan kuutiometriin jääden 8 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla puun kuukausittainen tuonti on ollut selvästi vähäisempää kuin vuotta aiemmin. Jos puun tuonti säilyisi lokakuun lukemissa vuodenvaihteeseen saakka, vuoden 2011 tuontimäärä päätyisi lähelle 11 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi-lokakuussa puuta vietiin Suomesta 1,2 miljoonaa kuutiometriä, ja vienti lisääntyi 20 prosentilla edellisvuodesta. Jos puun vienti jatkuu vielä kaksi kuukautta samaa tahtia, vuoden 2011 vienti päätyy tavanomaiseen 1,5 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 0,9 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausittaisen viennin reaaliarvo on vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen jäänyt jatkuvasti edellisvuotista pienemmäksi (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo tammi-lokakuussa päätyi 9,3 miljardiin euroon. Arvo jäi reaalisesti 2 prosenttia edellisvuotista ja 18 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Mäntysahatavaraa vietiin tammi-lokakuussa 2,5 miljoonaa kuutiometriä, ja siitä viidennes meni Egyptiin. Kuusisahatavaraa vietiin 2,1 miljoonaa kuutiometriä, josta Ranskan osuus oli viidesosa. Mäntysahatavaran vientimäärä oli pysynyt ennallaan ja kuusisahatavaran kasvanut 11 prosentilla vuoden takaisesta.

Tammi-lokakuussa massojen vienti (2,1 milj.t) lisääntyi 16 prosentilla edellisvuodesta. Sellun vientihinta on ollut laskusuunnassa kesästä 2010 lähtien, mutta lokakuussa lasku pysähtyi. Suomalaista puumassaa vietiin eniten Kiinaan. Paperin vientimäärä (6,6 milj. t) on lähes edellisvuotinen ja kartongin vienti (2,1 milj, t) oli lisääntynyt 4 prosentilla. Paperin ja kartongin viennin tärkein määrämaa oli Saksa.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte