METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 12/2012, 16.3.2012

Puupelletit 2011

Toimittaja: Esa Ylitalo

Puupellettejä tuotettiin 308 000 tonnia vuonna 2011

Puupellettien tuotanto kasvoi vuonna 2011 edellisvuodesta 6 prosenttia. Puupellettien vienti ja tuonti sen sijaan supistuivat.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Suomessa tuotettiin vuonna 2011 puupellettejä 308 000 tonnia. Tuotanto kasvoi edellisvuodesta 6 prosenttia eli 17 000 tonnia. Suurin tuotantomäärä, 373 000 tonnia, saavutettiin vuonna 2008.

Puupellettejä vietiin ulkomaille 136 000 tonnia. Vienti supistui edellisvuodesta neljänneksen. Lähes kaikki vienti suuntautui Tanskaan ja Ruotsiin; Tanskan osuus viennistä oli 73 prosenttia. Puupellettien keskimääräinen vientihinta (FOB) vuonna 2011 oli 127 euroa/tonni ja viennin kokonaisarvo 17 miljoonaa euroa. Viennin osuus kotimaisesta pellettituotannosta pieneni 44 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 62 prosenttia.

Puupellettien tuonti supistui edellisvuodesta lähes viidenneksen. Puupellettejä tuotiin vuonna 2011 kaikkiaan 14 000 tonnia, josta 90 prosenttia tuli Venäjältä ja loput pääosin Ruotsista ja Tanskasta. Keskimääräinen tuontihinta (CIF) oli 148 euroa/tonni.

Kotimaiseen pellettituotantoon perustuva kulutus oli 178 000 tonnia. Määrä kasvoi edellisvuodesta 4 prosenttia ja oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Koti- ja maatalouksien käyttämien kotimaisten puupellettien määrä supistui (-8 %), kun taas lämpö- ja voimalaitosten sekä suurkiinteistöjen pellettikäyttö kasvoi (+14 %). Puupellettien kotimainen kokonaiskulutus, tuonti mukaan lukien, oli 192 000 tonnia.

Tiedot puupellettien tuotannosta ja kotimaan kulutuksesta perustuvat pellettituottajilta kerättyihin tietoihin. Tiedot kerättiin 43 potentiaaliselta pellettivalmistajalta, joista 30:llä oli tuotantoa vuonna 2011. Tiedot kattavat yhteensä 34 tuotantolaitosta. Kotimaisen kulutuksen jakautuminen koti- ja maatalouksien sekä lämpö- ja voimalaitosten ja suurkiinteistöjen kulutukseen perustuu pellettivalmistajien arvioon. Puupellettien ulkomaankauppatiedot perustuvat vuodesta 2009 alkaen Tullin ulkomaankauppatilaston tietoihin. Tätä aiemmin tiedot kerättiin pellettien valmistajilta ja tuojilta.

Tilastokeskus julkaisee puupellettien pientalokäytön kuluttajahintoja neljännesvuosittain Tuottajahintaindeksit-tilastossaan (http://stat.fi /til/thi/index.html). Hinnat kerätään 5 tonnin irtotoimituksista 14 vähittäismyyntipisteestä ympäri Suomea ja ne kattavat myös kuljetuskustannukset. Viimeisin tilastoitu kuluttajahinta (marraskuu 2011) oli 260 euroa/tonni.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte