METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 49/2012, 14.12.2012

Puukauppa, marraskuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien puukauppa kävi marraskuussa vaisuhkoa 0,6 miljoonan kuutiometrin viikkotahtia, mutta hintataso hieman nousi. Tammi-marraskuun puukaupan kertymä on 11 prosenttia viimevuotista enemmän.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Marraskuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 2,5 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on runsaan kymmeneksen vähemmän kuin viime vuonna ja peräti neljänneksen vähemmän kuin marraskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Puutavaralajien keskikantohinnat olivat 1–2 prosenttia edelliskuukautta korkeammat.

Marraskuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 54,9 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 47,7 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 14,9 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 14,0 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein määräpainoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Marraskuun indeksiarvot olivat eri puutavaralajeilla 1–7 prosenttia joulukuun 2010 tasoa (vertailutaso) korkeampia paitsi kuusikuitupuulla, jonka indeksiluku jäi noin 3 prosenttia alle mainitun lähtötason.

Tammi-marraskuun puukaupan volyymi oli 26,0 miljoonaa kuutiometriä. Se on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella keskimäärin. Tukkipuun kauppa oli 16 ja kuitupuun 8 prosenttia yli edellisvuoden määrien.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on tammi-syyskuussa jäänyt noin 10 prosenttia edellisvuotta vähäisemmäksi. Eniten tuodaan koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi-lokakuussa edellisvuoden tasolla

Puukauppatilaston kattavuus edelleen 83 prosenttia

Metlassa on heinäkuussa 2012 päivitetty laskelmat yksityismetsien puukauppatilaston kattavuudesta. Tilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien koko puukaupasta. Kuitupuun kohdalla kattavuus on noin 87 % ja tukkipuussa 78 %. Puukauppatilasto perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte