METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 46/2012, 12.11.2012

Puukauppa, lokakuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Lokakuun puukauppa 3,2 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien puukauppa kävi lokakuussa vaisuhkoa 0,6 miljoonan kuutiometrin viikkotahtia, mutta hintataso hieman nousi. Tammi–lokakuun puukaupan kertymä oli 14 prosenttia viimevuotista suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Lokakuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 3,2 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se oli runsaan viidenneksen vähemmän kuin lokakuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella, mutta kuitenkin 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Puutavaralajien keskikantohintojen muutokset edelliskuukaudesta olivat vähäisiä ja yleensä noususuuntaisia.

Lokakuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 54,4 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 47,4 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 14,9 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 14,0 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein määräpainoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Lokakuun indeksiarvot olivat eri puutavaralajeilla 1–6 prosenttia joulukuun 2010 tasoa (vertailutaso) korkeampia paitsi kuusikuitupuulla, jonka indeksiluku jäi noin 4 prosenttia alle mainitun lähtötason.

Tammi–lokakuun puukaupan volyymi oli 23,5 miljoonaa kuutiometriä. Se oli 14 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna mutta jäi 8 prosenttia pienemmäksi kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella keskimäärin.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on tammi–elokuussa jäänyt noin 10 prosenttia edellisvuotta vähäisemmäksi. Eniten tuodaan koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi–syyskuussa pari prosenttia edellisvuotista pienemmät.

Puukauppatilaston kattavuus edelleen 83 prosenttia

Metlassa on heinäkuussa 2012 päivitetty laskelmat yksityismetsien puukauppatilaston kattavuudesta. Tilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien koko puukaupasta. Kuitupuun kohdalla kattavuus on noin 87 % ja tukkipuussa 78 %. Puukauppatilasto perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte